Fagpressen håper å komme innenfor digitalt mva-fritak i 2018

Fagpressen håper å komme innenfor digitalt mva-fritak i 2018

Per Brikt Olsen legger fram Fagpressens synspunkter i Finanskomiteens høring tirsdag. Fra venstre Arne Jensen, NR; Hege Iren Frantzen, NJ; Olsen; Randi Øgrey, MBL og Rune Hetland, LLA. (Foto: BN).

Del: 

– Den eneste "glad-historien" i dagens mediehverdag er at digitalt mva-fritak fungerer. Derfor er vi i Fagpressen så opptatt av at vi må få komme innenfor dette fritaket, og ikke være henvist til å stå utenfor! sa Fagpressens Per Brikt Olsen i høringen i Finanskomiteen tirsdag.

De fem medieorganisasjonene som møtte i høringen, leverte et felles dokument med synspunkter som alle står bak. Fellesbudskapet er at de redaktørstyrte mediene er i en så krevende situasjon at samfunnet risikerer en dårligere opplyst befolkning, dersom myndighetene ikke bidrar med rammevilkår.

Fagpressens krav er å få ta del i det digitale mva-fritaket. Til dette fikk de uttalt og tydelig støtte fra lederne av både Norsk redaktørforening, Norsk journalistlag og Mediebedriftenes landsforening. Per Brikt Olsen påpekte hvor urimelig det er at politikere i samtlige partier snakker om at fritaksordningen virker, men at regjeringen enda en gang har lagt fram et budsjett som holder Fagpressen utenfor ordningen.
– Opplevde du at Finanskomiteen lyttet?
– Ja, jeg tror de lyttet. Og jeg så mange nikkende hoder – det tar jeg som et godt tegn! sier Per Brikt Olsen rett etter høringen.

Les Per Brikt Olsens framlegg i Finanskomiteen her: PDF iconfinanskomiteen_24_oktober_2017.pdf

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Markedssjef Ingunn Roald og redaktør Mona Askerød ble valgt inn som nye medlemmer i Fagpressens styre på årsmøtet tirsdag.

  • – Sykepleien vil spare betydelige beløp på distribusjonsavtalen som Fagpressen har forhandlet fram, sier redaktør Barth Tholens. Magasinet har tegnet avtale om å distribuere med FTD fra april måned.

  • Vi har brukt Fagpressens samlede forhandlingskraft og forhandlet fram avtaler som kan spare deg for overraskende mange penger på områdene trykk, adressering og distribusjon.