Annonserekord i Pensjonisten

Annonserekord i Pensjonisten

Salgsfabrikkens Frode Frantzen, Vibeke Karlsen og Britt Fossum selger annonser til nye rekorder i magasinet Pensjonisten. (Foto: Øyvind Hammer).

Del: 

Første utgave av medlemsbladet Pensjonisten var ferdigsolgt lenge før fristen, og med høyeste annonseomsetning noen gang. Det fryder både selgerne i Salgsfabrikken og redaktør Trond Nedrebø seg over.
– Det ser ut til at interessen for å annonsere på papir har økt, sier han.

– Vi ser at profesjonelle innkjøpere av annonser har vært tidlig ute for å sikre gode plasseringer på trykk i 2017, og vi er allerede i god gang med å fylle opp vårens utgaver av Pensjonisten, sier Britt Fossum i Salgsfabrikken. Hun jobber sammen med kollegene Frode Frantzen og Vivian Karlsen med annonsesalget for Pensjonisten. Bladet kommer i et opplag på nær 200 000 eksemplarer. Nr 1/2017 hadde alene en omsetning på godt over 2,5 millioner kroner, forteller Wenche Huser Sund, styreleder for Salgsfabrikken.

De tre selgerne i Pensjonisten-teamet er enige om at det er en endret bevissthet om hvem pensjonistene er.
– Mange har tenkt på pensjonister som en lite viktig kundegruppe. Dette skyldes nok den stereotype oppfatningen av en pensjonist som en tøffelvandrende, fyrstekakespisende, utslitt og livsmett bestefar eller bestemor med livet bak seg. Sannheten er en ganske annen; Pensjonistene er en voksende gruppe som aldri har vært i bedre form. De reiser mer og til flere destinasjoner enn noensinne, har høy kjøpekraft og bruker penger på seg selv og familien. Pensjonistene står for eksempel for 25 prosent av nybilsalget i Norge.

Pensjonistens redaktør Trond H. Nedrebø bekrefter salgsrekorden for den første utgaven i 2017, og er svært fornøyd med at annonsesalget ser ut til å ha kommet på et godt spor.
– For bare et år siden, var vi bekymret og lurte på om vi måtte sette i verk sparetiltak, sier redaktøren som er alene i redaksjonen. Det regner han med å fortsette å være, men godt annonsesalg setter ham i stand til å fortsette å levere et fyldig magasin til målgruppen, sju ganger i året.
– Det ser jo ut til at interessen for å annonsere på papir har økt. Alt handler jo om økonomi, så godt salg er veldig viktig for oss, sier han.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også: