Viktig dag for utgivere og redaktører i Fagpressen

Viktig dag for utgivere og redaktører i Fagpressen

Arne Jensen står for høstens viktigste faglige oppdatering for utgivere og redaktører i Fagpressen – Utgiverakademiet. (Foto: BN).

Del: 

Hvorfor er utgiverens rolle viktig for fagmediene? Hvordan kan utgiverne spille sin rolle best mulig? Og – hva godt kommer det ut av dét?
Utgiverakademiet gir deg svar, enten du er utgiver eller redaktør, og Fagpressen inviterer dere sammen.

Utgiverakademiet 29. september skal gi gode svar på både disse og en rekke andre aktuelle spørsmål! Det lover Arne Jensen, som leverer innholdet i dette spesialsydde kurset for Fagpressen, gjennom sitt eget foretak.

Jensen er også seniorrådgiver i Norsk Redaktørforening.

De siste årene har utgiverne i Fagpressen, gjennom medieansvarsloven, fått full likestilling med de store og små mediehusene. De har også fått digital nullmoms på plass. Fagmedieredaksjonene spiller en viktig rolle når journalistisk søkelys skal rettes mot alle kriker og kroker av det norske samfunnet. Den redaktørstyrte fag- og dybdejournalistikken blir stadig oftere sitert. Mange saker oppstår der hvor redaktører og journalister har de beste kildene – og det er ofte i fagmediene.

På denne bakgrunnen har Fagpressen nå i høst bedt Arne Jensen lage et program som treffer både utgiverne og redaktørene. De mediepolitiske rammene som er lagt de siste årene, gir fagmediene større rom for å ta viktig plass i journalistikken.

Men, til tross for større grad av likebehandling av dybde- og breddejournalistikken, utfordres stadig de redaktørstyrte fagmediene av ønsker om koordinert og styrt kommunikasjon.

– I noen tilfeller er det grunn til å spørre om utgivere av fagmedier forstår verdien av uavhengig journalistikk. Hvis organisasjonene i Norge satser bare på styrt kommunikasjon, mister de muligheten for å sette dagsorden på sine egne felt. Og det er fare for at offentligheten går glipp av den viktige journalistikken, sier Arne Jensen.

Jensen lover en dag der deltakerne, altså både redaktører og utgivere, både får oppdatert kunnskap, og rikelig anledning til å stille spørsmål og diskutere friskt.

– Jeg håper, sammen med Fagpressen, at utgivere og redaktører ønsker å bruke denne dagen til å forstå rollene og mulighetene sine bedre, sier Jensen.

Her finner du program og påmelding til Utgiverakademiet.

Annonsekampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen

Last ned annonsene her

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også: