Slik bruker du kompensasjonsordningen for medier

Slik bruker du kompensasjonsordningen for medier

Krisepakken for medier som er rammet av korona-tiltak, ble vedtatt av Stortinget. Medietilsynet har publisert informasjon og du kan registrere nødvendige opplysninger der. (Skjermdump).

Del: 

Alle medlemmer i Fagpressen er omfattet av kompensasjonsordningen for medier som er rammet av koronatiltak. Det er viktig at du setter deg grundig inn i hvordan du kan søke om kompensasjon.

Fagpressen har forhåndsregistrert alle medlemmer som kvalifisert, uavhengig av bransjekode. Før søknadsperioden åpnes i august, må mediet selv registrere kontonummer og ansvarlig søker. Det må altså gjøres før ordningen åpnes for søknader 4. august.

Stortinget har bevilget 300 millioner kroner til en ordning som skal komme medier som har blitt rammet av korona-krisen til gode. Ordningen skal støtte opp under mediene på en slik måte at de i størst mulig grad skal kunne opprettholde den redaksjonelle virksomheten. Ordningen vil kompensere for inntil 60 prosent av virksomhetens inntektsbortfall i perioden fra 15. mars til 30. juni 2020.

Perioden for å søke kompensasjon er 4. til 13. august 2020. Men allerede nå er det åpnet for å forhåndsregistrere mediet, her.

Et eget punkt i veiledningen beskriver framgangsmåten for å beregne tapte inntekter i fagmedier som er helt eller delvis finansiert via medlemskontingent:

"3. Tidsskrifter som finansieres helt eller delvis av medlemskontingent uten fast abonnementspris skal beregne opplagsomsetningen:

Foretak der medlemskontingent finansierer hele eller deler av utgivelsen av publikasjonen, skal beregne en omsetning ved hjelp av enhetspris, opplag og frekvens. Enhetsprisen skal ligge mellom 10 og 50 kroner per eksemplar. Intervallet er basert på erfaringstall fra Fagpressen. Grunnlag for prisberegning skal være trykkekostnad, distribusjonskostnad, redaksjonelle kostnader, administrative kostnader og eventuelt andre fremstillingskostnader. Enhetsprisen fremkommer ved dele de totale fremstillingskostnadene på frekvens og opplag. Det skal benyttes samme enhetspris for beregning av omsetning i 2019 og 2020. Omsetningen for alle publikasjoner som er gitt ut mellom 15. mars og 30. juni skal inkluderes. Utgivelsestidspunktet er lik dato for når tidsskriftet ble gjort tilgjengelig for leserne. Dersom tidsskriftet også har annonseinntekter og/eller inntekter fra salg av publikasjonen i abonnement eller løssalg, skal disse inntektene regnes med i omsetningen.Kompensasjonen utgjør inntil 60 prosent av inntektsbortfallet i perioden 15. mars til 30. juni i 2020 beregnet mot den sammenlignbare omsetningen i 2019.

For publikasjoner som har opplagsinntekter med bakgrunn i forhåndsdefinert abonnements- og løssalgspris, skal dette benyttes. Det er kun i de tilfeller der tidsskriftet er helt eller delvis finansiert av medlemskontingent uten en fastsatt abonnementspris, at det er nødvendig å beregne opplagsinntekten på denne måten."

– Det er helt vesentlig at Fagpressens medlemmer setter seg inn i og følger denne oppskriften, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen. Han oppfordrer alle til å gjøre et grundig arbeid, og legger til:

– Vi i Fagpressen svarer på spørsmål og henvendelser gjennom hele sommeren.

Administrasjonen og styret er fornøyd med det er gjort justeringer i ordningen som kommer fagmediene i møte.

 

Les hele veiledningen fra Medietilsynet HER.

Les Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier med fall i omsetning som følge av covid-19-utbruddet HER.

 

Les også: