Digitalt mva-fritak for dybdejournalistikken vedtatt i Stortinget

Digitalt mva-fritak for dybdejournalistikken vedtatt i Stortinget

Endelig digitalt mva-fritak for redaktørstyrte fagmedier! Adm. direktør Per Brikt Olsen og nestleder Berit Nyman gleder seg på vegne av medlemmene over at fritaket for dybdejournalistikk nå er endelig vedtatt i Stortinget. (Foto: Erik Waatland).

Del: 

"Frå 1. juli 2019 vart fritaket for meirverdiavgift for tidsskrift utvida til òg å omfatte fritak for tidsskrift i elektronisk format." Slik innledes punkt 11 i "Innstilling nr. 361 L", og dermed er det offisielt at dybdejournalistikken har fått digitalt mva-fritak. – Endelig er vi i mål! kommenterer adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen tirsdag ettermiddag.

Etter mange års politisk påvirkningsarbeid har Fagpressen endelig fått gjennomslag for at dynamisk digital dybdejournalistikk også oppnår 0-moms.

– Dette betyr at det endelig blir mulig å flytte eksemplarbetaling fra papirutgaver til digitalutgaver «sømløst» og uten å bli avgiftsmessig straffet for dette. Vi tror at dette vil bidra til raskere digitalisering i Fagpressen enn vi har sett tidligere, sier Olsen.

Det er litt ulike lovbestemmelser som gjelder, avhengig av om du publiserer løpende digitalt, eller digitalt maks to ganger pr uke/bare i forbindelse med utgivelse av trykt utgave. Her finner du veiledning til hvordan du skal forholde deg for å få mva-fritaket.

Les også: