Derfor er det så viktig å søke innovasjons- og utviklingstilskudd innen 1. mars

Derfor er det så viktig å søke innovasjons- og utviklingstilskudd innen 1. mars

Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen oppfordrer alle til å komme på frokostmøtet 14. februar: – Vi har laget dette møtet for å hjelpe alle som vil prøve å søke innovasjonstilskudd, sier Olsen. (Foto: NTB).

Del: 

Medietilsynet har laget nye retningslinjer for innovasjons- og utviklingsstøtte. – Nå er det viktig at de redaksjonene som har gode prosjekter, får lagt dem fram i gode søknader! sier Per Brikt Olsen i Fagpressen. Derfor bør du komme på frokostmøtet 14. februar.

Kom til Pressens hus onsdag 14. februar kl 08.30 når Fagpressen byr på frokost. Siri Skaalmo fra IJ gjennomgår hvordan gode søknader om innovasjonsstøtte lages. Fagpressens advokat Marianne Brockmann Bugge svarer på juridiske spørsmål. Marianne har bistått Fagpressen i hele klageprosessen som altså endte med opphevelse av avslagene.

– Vi har lært mye gjennom klageprosessen som det er viktig å ta med seg når vi nå inviteres til å søke på nytt, understreker Per Brikt Olsen. 

Meld deg på frokostmøtet

Han fortsetter: – Det er viktig at vi i innkjøringen av ordningen får testet forskjellige søknader, for å forstå hvordan fagutvalget og Medietilsynet nå vurderer ordningen etter de nye retningslinjene. Og søknadsfristen er 1. mars – derfor har vi lagt dette møtet til midten av februar!

Her finner du detaljer om programmet og melder deg på!

I fjor åpnet myndighetene for første gang for at fagpresse kan søke innovasjons- og utviklingsstøtte. Fagpressen hadde arbeidet målrettet over tid for at støtteordningen som ble etablert i 2018, også skulle omfatte dybdejournalistikken. I forbindelse med høringen til forskriften som regulerer hvem som kan søke og hva man kan søke om, argumenterte Fagpressen overfor departementet med at forskriftsteksten var for utydelig.

– Dessverre hørte ikke departementet på det, kommenterer Per Brikt Olsen.

Flere fagmedier søkte om innovasjonsstøtte i fjor. Noen av søkerne ble luket ut av Medietilsynet før de ble vurdert, andre ble vurdert, men søknadene ble vurdert for svake. Resultatet ble at selv om støtteordningen var åpnet for fagmedier, så var det ingen som kom gjennom «nåløyet» og fikk innvilget støtte.

Skape presedens

– Det er typisk at når en statlig støtteordning åpnes for en ny gruppering, så vil det skapes presedens for hvordan søknadene fra området blir behandlet. Av den grunn har Fagpressen samarbeidet med to medlemmer, LO Media og Utdanningsnytt, om å klage på avslåtte søknader til Medietilsynet. Etter to avslag i Medietilsynet, endte de to klagene opp i Medieklagenemnda. Medieklagenemnda opphevet avslagene og ba Medietilsynet om å behandle de to søknadene på nytt.  

Medietilsynet har laget nye retningslinjer

Som konsekvens av at Medieklagenemnda opphevet Medietilsynets avslag, har tilsynet gjennomgått praksisen for hele innovasjons- og utviklingsstøtteordningen før tildelingen i 2024. I den forbindelse har de laget nye retningslinjer for hele ordningen og en særskilt beskrivelse rettet mot fagmedier.

Velkommen til lønnsomt frokostmøte på Pressens hus!

Send inn bidrag til Fagpresseprisene

Høstkampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også: