Digitalt mva-fritak i kulturkomiteen

Digitalt mva-fritak i kulturkomiteen

NJ-leder Hege Iren Frantzen ba kulturkomiteen likebehandle medier i Fagpressen med de brede nyhetsmediene. Her sammen med nestleder Dag Idar Tryggestad. (Foto: PBO).

Del: 

Argumentene for digitalt mva-fritak for fagpressen ble framlagt for Familie- og kulturkomiteen mandag. Både MBL, Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening pekte på det urimelige i at "medier som dekker få områder, men dekker dem i dybden" blir holdt utenfor det digitale fritaket for merverdiavgift.

– Vi vil be dere se på disse mediene som likeverdig med brede nyhetsmedier. Det er blitt langt færre journalister de siste årene, og det begynner å merkes, sa NJ-leder Hege Iren Frantzen blant annet.

– Det er helt urimelig at fagpressen skal stå utenfor det digitale mva-fritaket! sa Arne Jensen, generalsekretær i NR, før han listet opp flere eksempler på viktig journalistikk som gjennom det siste året har blitt laget i redaksjoner innenfor Fagpressen. Også MBL-direktør Randi Øgrey ba komitemedlemmene bidra til å "fullføre det digitale mva-fritaket".

Familie- og kulturkomiteens høring ble holdt i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Fagpressens felles personvernombudsordning for medlemmene er i gang. Ordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen, og med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

  • Det er en viktig seier for fag- og dybdejournalistikk at regjeringen i nå fastslår at dette journalistiske området ikke lenger skal diskrimineres. Nå er det ikke lenger en diskusjon om digitalt mva-fritak skal komme. Men det er fortsatt behov for å avklare hvordan fritaket skal komme, og når det kommer, skriver adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • Endelig står det svart på hvitt, i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett: Fagpressen skal innlemmes i ordningen med digitalt fritak for merverdiavgift!
    – En milepæl i Fagpressen! fastslår adm. direktør Per Brikt Olsen.