Digitalt mva-fritak i kulturkomiteen

Digitalt mva-fritak i kulturkomiteen

NJ-leder Hege Iren Frantzen ba kulturkomiteen likebehandle medier i Fagpressen med de brede nyhetsmediene. Her sammen med nestleder Dag Idar Tryggestad. (Foto: PBO).

Del: 

Argumentene for digitalt mva-fritak for fagpressen ble framlagt for Familie- og kulturkomiteen mandag. Både MBL, Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening pekte på det urimelige i at "medier som dekker få områder, men dekker dem i dybden" blir holdt utenfor det digitale fritaket for merverdiavgift.

– Vi vil be dere se på disse mediene som likeverdig med brede nyhetsmedier. Det er blitt langt færre journalister de siste årene, og det begynner å merkes, sa NJ-leder Hege Iren Frantzen blant annet.

– Det er helt urimelig at fagpressen skal stå utenfor det digitale mva-fritaket! sa Arne Jensen, generalsekretær i NR, før han listet opp flere eksempler på viktig journalistikk som gjennom det siste året har blitt laget i redaksjoner innenfor Fagpressen. Også MBL-direktør Randi Øgrey ba komitemedlemmene bidra til å "fullføre det digitale mva-fritaket".

Familie- og kulturkomiteens høring ble holdt i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Les også:
  • Markedssjef Ingunn Roald og redaktør Mona Askerød ble valgt inn som nye medlemmer i Fagpressens styre på årsmøtet tirsdag.

  • – Sykepleien vil spare betydelige beløp på distribusjonsavtalen som Fagpressen har forhandlet fram, sier redaktør Barth Tholens. Magasinet har tegnet avtale om å distribuere med FTD fra april måned.

  • Vi har brukt Fagpressens samlede forhandlingskraft og forhandlet fram avtaler som kan spare deg for overraskende mange penger på områdene trykk, adressering og distribusjon.