Digitalt mva-fritak i kulturkomiteen

Digitalt mva-fritak i kulturkomiteen

NJ-leder Hege Iren Frantzen ba kulturkomiteen likebehandle medier i Fagpressen med de brede nyhetsmediene. Her sammen med nestleder Dag Idar Tryggestad. (Foto: PBO).

Del: 

Argumentene for digitalt mva-fritak for fagpressen ble framlagt for Familie- og kulturkomiteen mandag. Både MBL, Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening pekte på det urimelige i at "medier som dekker få områder, men dekker dem i dybden" blir holdt utenfor det digitale fritaket for merverdiavgift.

– Vi vil be dere se på disse mediene som likeverdig med brede nyhetsmedier. Det er blitt langt færre journalister de siste årene, og det begynner å merkes, sa NJ-leder Hege Iren Frantzen blant annet.

– Det er helt urimelig at fagpressen skal stå utenfor det digitale mva-fritaket! sa Arne Jensen, generalsekretær i NR, før han listet opp flere eksempler på viktig journalistikk som gjennom det siste året har blitt laget i redaksjoner innenfor Fagpressen. Også MBL-direktør Randi Øgrey ba komitemedlemmene bidra til å "fullføre det digitale mva-fritaket".

Familie- og kulturkomiteens høring ble holdt i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018.

Redaktørkampanjen

Visste du at…

medlemmer i Fagpressen får 30 prosent rabatt på alle bildepriser hos NTB for redaksjonell bruk i bladene og på nettsidene.  Se her

Les også:
  • Presseorganisasjonene sender tirsdag ut en felles undersøkelse for å kartlegge omfanget av seksuell trakassering i mediebransjen. Undersøkelsen går til medlemmer og ansatte i mediebedrifter.

  • Programmet på Fagpressedagen 22. november gir innblikk i mange av de viktige strategiske valgene Fagpressen står midt oppe i. Det blir også godt med deltakere, men det er mulig å melde seg på ut dagen i dag, fredag.

  • Fagbladredaktøren drømte om å lage en app. Nå er "Lønna Mi" en realitet.