Søknadsskjema kompetansestøtte

Søknadsskjema kompetansestøtte

Her søker du om kompetansestøtte fra Fagpressen i 2018.
For at din søknad skal bli behandlet, må du overholde fristen, som er torsdag 15. februar 2018.

Din søknad om støtte fra Fagpressens vederlagsfond, skal:

- beskrive og begrunne prosjektet du søker støtte til
- vise til økonomisk egeninnsats, privat eller fra redaksjonen/avdelingen, og eventuell støtte fra andre bidragsytere
- inneholde et budsjett med gode overslag over de ulike kostnadene

Les kriteriene her

Samtlige stipendsøknader blir vurdert og avgjort av vederlagsfondets styre, kort tid etter at søknadsfristen er utløpt. Søkerne får deretter beskjed pr epost om innvilgelse/avslag.

Anbefalte kursleverandører og konferanser 2018

Eksempler på konferanser og kurs som du kan søke kompetansestøtte for å delta på i 2018. Det er også anledning til å søke støtte for å benytte andre tilbud, men da må du begrunne relevansen grundigere. Du må i alle tilfeller selv finne fram til detaljer om program, priser og annet for å lage prosjektbeskrivelse og budsjett:

Internasjonale, USA:

IRE: Investigative Reporters & Editors

IRE: NICAR 2018

Folio, New York

SXSW – The South by South West

Internasjonale, Europa:

DIS, Digital Innovators' Summit, 18.–20. mars 2018, Berlin

GEN Summit 2018, 30. mai–1. juni, Lisboa

FIPP

The Future Media Lab

Nordisk Journalist Center, Århus, Danmark. Se NJCs kursprogram på njc.dk

Innenlands:

Regionale journalistkonferanser, eks. Hellkonferansen

SKUP, 13.–15. april 2018, Tønsberg

Nordiske mediedager, 2. mai, Bergen

Institutt for journalistikk, IJ, 2018. Se IJs kursprogram på ij.no

Obligatorisk for alle andre enn redaktører og utgivere
Navn på frilanser
Søker må få fram nytteverdien for seg selv og redaksjonen/avdelingen/andre
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png html pdf doc docx pptx.
Søker må vise til økonomisk egeninnsats og hvordan ulike kostnader er planlagt dekket.
Filer må være mindre enn 2 MB.
Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 15. Jan
Kl.: 
09:00 til 10:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Fagpressen inviterer fagmediene til å ta i bruk publiseringssystemet Labrador gjennom en felles avtale for medlemmene. Kom på informasjonsmøte 15. januar og få informasjon om en svært god avtale.

Dato: 
Tirsdag 29. Jan
Kl.: 
09:00 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere
Annonseselgere

Hengte eller hang? Er det lov å skrive "forhåndsregel"? Resultatene fra språktesten på Fagpressedagen viser at mange trenger en oppfriskning av grammatikk- og rettskrivningskunnskapene. Dette minikurset gir deg svar på spørsmål mange lurer på, og du får luket ut de verste gjengangerne.  

Dato: 
Torsdag 31. Jan
Kl.: 
13:30 til 17:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

Hold av datoen, program kommer!