Søknadsskjema kompetansestøtte 2023

Søknadsskjema kompetansestøtte 2023

Her søker du om kompetansestøtte fra Fagpressen for 2023.

For at din søknad skal bli behandlet, må du overholde fristen, som er onsdag 1. februar 2023.

Din søknad om støtte fra Fagpressens vederlagsfond, skal:

- beskrive og begrunne prosjektet du søker støtte til
- vise til økonomisk egeninnsats, privat eller fra redaksjonen/avdelingen, og eventuell støtte fra andre bidragsytere
- inneholde et budsjett med gode overslag over de ulike kostnadene

Les kriteriene her

Samtlige søknader blir vurdert og avgjort av vederlagsfondets styre, kort tid etter at søknadsfristen er utløpt. Søkerne får deretter beskjed pr epost om innvilgelse/avslag.

Anbefalte kursleverandører og konferanser 2023:

Eksempler på konferanser og kurs som du kan søke kompetansestøtte for å delta på i 2023. Det er også anledning til å søke støtte for å benytte andre tilbud, men da må du begrunne relevansen tydeligere. Du må i alle tilfeller selv finne fram til detaljer om program, priser og annet for å lage prosjektbeskrivelse og budsjett:

SKUP-konferansen
www.skup.no

Data-SKUP
www.skup.no

Fortellingens kraft
https://aretsfestival.fortellingenskraft.no/ 

Fagpressedagen
www.fagpressen.no 

PUFF
https://fagpressen.no/kurs-og-arrangementer/puff-2023

Institutt for journalistikk
www.ij.no
IJ leverer både kurs med fysisk frammøte og digtale kurs. Nettkurs som tas på egenhånd, for enkeltdeltakere og hele redaksjoner. Startkurs for redaksjonelle medarbeidere uten journalistutdanning.

Nordiske Mediedager
https://www.nordiskemediedager.no/

Schibsted Akademi
https://akademi.schibsted.no/a/

INMA
www.inma.no
Ulike kurs for markedsfolk og redaktører

Thomson Reuters Foundation
https://www.trust.org/training/journalism/

Moduler i SUJOs mastergradsprogram
I samarbeid med Universitetet i Bergen tilbyr SUJO et erfaringsbasert mastergradsprogram. Fagpressen får rabatt.
https://sujo.w.uib.no/sujos-masterprogram/

Kurs og kompetanseutvikling i undersøkende journalistikk med SUJO
https://sujo.w.uib.no/

 

 

  Obligatorisk for alle andre enn redaktører og utgivere
  Navn på frilanser
  Søker må få fram nytteverdien for seg selv og redaksjonen/avdelingen/andre
  Filer må være mindre enn 2 MB.
  Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png html pdf doc docx pptx.
  Søker må vise til økonomisk egeninnsats og hvordan ulike kostnader er planlagt dekket.
  Filer må være mindre enn 2 MB.
  Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.

  Kurs og arrangementer

  Dato: 
  Torsdag 16. Mar til Fredag 17. Mar
  Kl.: 
  09:00 til 14:00
  Passer for: 
  Redaktører
  Journalister

  PUFF-konferansen for journalister og skrivende redaktører i Fagpressen blir fullspekket av spennende innslag. Her er noen av høydepunktene som du kan glede deg til 16. og 17. mars! Blant annet kommer Bjørn Olav Jahr (bildet) og forteller om sitt mangeårige arbeid med sakene som har blitt Norgeshistoriens største rettsskandaler.