Søknadsskjema kompetansestøtte

Søknadsskjema kompetansestøtte

Søknadsskjema kompetansestøtte 

Her søker du om kompetansestøtte fra Fagpressen for 2021.
For at din søknad skal bli behandlet, må du overholde fristen, som er nå torsdag 23. september 2021.

Din søknad om støtte fra Fagpressens vederlagsfond, skal:

- beskrive og begrunne prosjektet du søker støtte til
- vise til økonomisk egeninnsats, privat eller fra redaksjonen/avdelingen, og eventuell støtte fra andre bidragsytere
- inneholde et budsjett med gode overslag over de ulike kostnadene

Les kriteriene her

Samtlige søknader blir vurdert og avgjort av vederlagsfondets styre, kort tid etter at søknadsfristen er utløpt. Søkerne får deretter beskjed pr epost om innvilgelse/avslag.

Anbefalte kursleverandører og konferanser 2021:

Eksempler på konferanser og kurs som du kan søke kompetansestøtte for å delta på i 2021. Det er også anledning til å søke støtte for å benytte andre tilbud, men da må du begrunne relevansen tydeligere. Du må i alle tilfeller selv finne fram til detaljer om program, priser og annet for å lage prosjektbeskrivelse og budsjett:

Institutt for journalistikk
IJ leverer både kurs med fysisk frammøte og digtale kurs
Nettkurs som tas på egen hånd, for enkeltdeltakere og hele redaksjoner
Startkurs for redaksjonelle medarbeidere uten journalistutdanning

Nordiske mediedager 2021
Digitale mediedager i mai

Schibsted Akademi
Skrivekurs i historiefortelling
Hvordan lage podcast?

INMA
Ulike kurs for markedsfolk og redaktører

Thomson Reuters Foundation
Datavisualisering, undersøkende journalistikk, mm

The Guardian
Journalistikk
Markedsarbeid

London College of Communication
Digital Journalism Online Short Course

European Journalism Institute
Sommerprogram

Anbefalt er også kurset i graveledelse med SUJO:
Slik gjennomfører du et graveprosjekt – fra idé til publisering

  Obligatorisk for alle andre enn redaktører og utgivere
  Navn på frilanser
  Søker må få fram nytteverdien for seg selv og redaksjonen/avdelingen/andre
  Filer må være mindre enn 2 MB.
  Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png html pdf doc docx pptx.
  Søker må vise til økonomisk egeninnsats og hvordan ulike kostnader er planlagt dekket.
  Filer må være mindre enn 2 MB.
  Tillatte filtyper: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx ppt pptx.

  Kurs og arrangementer

  Dato: 
  Torsdag 30. sep
  Kl.: 
  08:30 til 12:15
  Passer for: 
  Redaktører
  Markedsførere

  Markedsforums årlige kick-off arrangeres som digitalt seminar på Teams. Tema er digitale trender, tips til utvikling av nettsider i Fagpressen, hvordan selge og øke annonseinntekter – og tips til hvordan Fagpressen kan bruke sosiale medier for å nå redaksjonelle og kommersielle mål. Arrangementet er gratis for medlemmer.

  Dato: 
  Onsdag 13. okt
  Kl.: 
  09:30 til 12:00
  Passer for: 
  Redaktører
  Journalister

  Mens stadig mer forskning foregår på engelsk, skal de norske fagmediene presentere nye metoder og forskningsfunn på godt og tilgjengelig norsk. Ofte er det i fagpressen at et nytt begrep første gang blir tatt i bruk. Dermed blir forskernes engelske termer fagredaksjonenes hodebry.