Holder det at det du leser er nesten riktig?

Holder det at det du leser er nesten riktig?

Fagpressens medlemmer har redaktører og jobber etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten. Dette kvalitetssikrer det du leser.

Samfunnet preges av en overflod av informasjon, gjennom etablerte og nye kanaler. Vi produserer og konsumerer på helt nye måter. En eksplosjonsartet flom av kanaler og innhold, kombinert med «falske nyheter» og en variert miks av kilder, gjør at vi blir eksponert for stoff som er svakt kvalitetssikret, feil og i verste fall manipulerende.

Fagpressens 220 medlemmer forplikter seg til å bringe deg uavhengig og pålitelig innhold, arbeidet frem under en ansvarlig redaktør, av en kompetent redaksjon og i tråd med de etablerte retningslinjene i plakatene som omhandler redaktør-ansvaret, Vær Varsom-reglene og hvordan tekstreklame skal håndteres.

Dette gir kvalitetsjournalistikk med innsikt og dybde, som bidrar til en konstruktiv samfunnsdebatt.Fagpressens medier har 1,9 millioner månedlige lesere på nett og nær 3,9 millioner abonnenter av papirutgaver. Da er det bra at det de leser er til å stole på.

Vern mot desinformasjon

- Det å ha korrekt informasjon i et opplyst samfunn er en av grunnsteinene i et demokrati, sa daværende kulturminister Trine Skei Grande under presentasjonen av Mediestøttemeldinga i mars 2019.

Hun fremholdt viktigheten av journalistiske og redaktørstyrte medier.

- Det beste vernet vi har mot desinformasjon i et samfunn, er medier som følger de journalistiske prinsippene og idealene og som vet at et redaktørstyrt mediums kvalitetsstempel på en informasjon faktisk betyr noe, poengterte kulturministeren.

Lurer du på om fag-innholdet du leser er redaktørstyrt kvalitetsjournalistikk?

Gjør deg kjent med Fagpressens medlemmer her.