Ny felles måling av digitale trafikktall i 2018

Ny felles måling av digitale trafikktall i 2018

Del: 

Fra 1. januar er den helt nye ”topplisten” med lesertall fra Kantar TNS klar. Her vil Fagpressen komme frem som en gruppering. Dette er gratis for alle Fagpressens medlemmer, og alle får da en felles løsning som gir viktige, riktige og sammenliknbare digitale lesertall. Det eneste du må gjøre, er å legge inn koder på egne nettsteder. Vi har laget en god bruksanvisning, og stiller opp med brukerstøtte.

Hvorfor felles måling?
Vi i Fagpressen er en mediekanal med mange og til dels små publikasjoner og nettsteder. De aller fleste av dere betjener veldig konkrete segmenter i markedet. 

Vi kjenner papiropplaget, men ikke de digitale trafikktallene. Tall er viktige, og sammen står vi sterkere overfor markedet og myndighetene når vi har gode, sammenliknbare tall.

Dette blir den digitale grunnmuren i Fagpressen som mediekanal. Dokumentasjon av lesertall, slik at de kan sammenliknes med andre i mediemarkedet, er av stor betydning for hvert enkelt nettsted – og for Fagpressen samlet sett.

Vi har i fellesskap en liten jobb å gjøre først:
Registrering og implementering av den nye løsningen må gjennomføres på nettstedet ditt nå i høst. Vi gir deg oppskriften for å få dette på plass.

Fristen var fredag 10. november, men ny frist er i løpet av denne uken, så registrer deg NÅ.

Alle de store norske mediehusene deltar allerede

Fra 1. januar 2018 vil comScore kunne rapportere alle taggede nettsteder via Kantar TNS’ nye Medieportal. Den nye internettmålingen baseres på nettsteder og apper i Norge – på tvers av desktop, mobil og nettbrett. Startskuddet ute hos våre medlemmer bør gå nå.

Hvordan gjør du dette?
For at vi skal kunne rapportere nettstedene i Fagpressen til topplisten, må det implementeres målekoder på nettstedene – såkalt tagging. Denne taggingen via comScore er gratis og tilbyr en enkel rapportering av trafikken som er registrert. 

For å starte tagging av ditt nettsted, registrerer du ditt nettsted og oppretter konto på http://direct.comscore.com. Følg så bruksanvisningene og meld inn dine domener i systemet. Når domene er registrert, kan dere laste ned en målekode som deretter plasseres på nettsidene som skal måles.

Det er hjelp å få
Trenger du hjelp med taggingen, kontakt comScore direkte på tagsupport@comscore.com

For andre spørsmål kan du kontakte økonomi- og IT-ansvarlig Kjartan Tyvand på kt@fagpressen.no, tlf. 926 65 017.

Bruksanvisning

Her er en liten beskrivelse på hvordan man registrerer en webside hos comscore.

Fordeler som INMA-medlem!

Redaktørkampanjen

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 06. sep
Kl.: 
09:00 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere