Sørg for oppdaterte adresselister

Sørg for oppdaterte adresselister

Del: 

Det koster å distribuere blader. Og det koster mer å sende dem til feil adresse. Fagpressen byr på god hjelp med å oppdatere adresselistene, slik at prisen for feilsending kan krympes mest mulig. Det er krevende å ha oppdaterte adresselister på leserne sine til enhver tid. Oppdatering er et kontinuerlig arbeid som tar mye tid, ofte viktig arbeidstid for de ansatte.

Leserne flytter hele tiden

Norges befolkning, og dermed leserne til Fagpressens medlemmer, er stadig på flyttefot. I 2021 flyttet 717 000 mennesker i Norge (tall hentet fra SSB). De fleste av disse flyttet innad i samme kommune, mens resten flyttet til en ny kommune. Noen flytter også til utlandet. Felles for alle, uansett om de flytter kort eller langt, er at de får ny adresse. I tillegg kommer de årlige endringene i postnumre, samt justeringer i navn på gater og veier som følge av kommunesammenslåinger. Slett ikke alle husker å melde fra om sin nye adresse til alle som bør vite om den.

Få hjelp til å oppdatere adresselistene

Utgiver og redaktør ønsker at leserne får fagbladet levert til den adressen leserne ønsker, og på det tidspunktet som er bestemt. Da er det kjedelig å få blader i retur eller å få dem makulert. Korrekte adresser vil også gi redaksjonene færre telefoner fra misfornøyde lesere.

Fagpressen og Data Factory inngikk i 2020 en avtale om bistand til få oppdaterte adresselister. Data Factory er et selskap som eies 51% av Posten Norge, mens resten eies av de ansatte.

Adressevask gir lavere kostnader

Data Factory «vasker» adresselister mot ulike offentlige registre, deriblant Brønnøysundregistrene, eiendomsregistre, motorvognregisteret og telekomregistre. I tillegg vasker de adressene mot folkeregisteret og Postens adresseregister. Jevnlig adressevask vil gi færre returer.

– Data Factory tilbyr ulike løsninger – om det er til et fagblad som har få eller mange utgaver i året, om det har stort eller lite opplag. Adressevask kan foretas som en éngangsjobb, eller man kan abonnere på jevnlig oppdaterte adresselister. Det er også mulig å få tilgang til en selvbetjent vaskeløsning, forteller Eva Tufte Bøyum i Data Factory.

Det er bedre, og rimeligere, å få fagbladet frem ved første gangs levering.

Posten og Helthjem anbefaler adressevask

Liv Bodil Sortodden i Posten Norge er Fagpressens kontaktperson for distribusjon av fagblader.

– Posten anbefaler jevnlig vask av adresselister, og aller helst før en utsendelse. I tillegg bør man ha avtale om elektronisk adresseoppdatering (EA-avtale – les mer om det her) som skjer etter en utsendelse. Da får man også fanget opp dem som har flyttet etter at adressevasken er foretatt, og frem til distribusjonen, sier Sortodden.

Har Posten registrert en adresseendring på en person eller en bedrift, vil bladet bli ettersendt til ny adresse dersom det er innenfor ettersendingsperioden mottaker har bestilt. Er ettersendingsperioden utløpt, sendes bladet i retur uten opplysning om ny adresse.

Hvis Posten ikke har mottatt opplysninger om ny adresse – eller mottaker ikke ønsker bladet – og bladet sendes i retur, regnes det som en ny sending. Det blir krevd ny porto, i tillegg til ekspedisjonskostnader. Dette kan da koste opp mot kr 80 pr blad.

Ta kontakt med Fagpressen eller kontaktpersonen i Posten hvis du ønsker å få vite mer.

Salgssjef Elinor Skredlund i Helthjem forteller at de har avtale med Data Factory og alltid foretar adressevask før utsendelse. For medlemmer i Fagpressen er dette en del av FTD-avtalen og gir ingen ekstrakostnad.

– Vi vasker alltid i forkant av en utsendelse. Det er viktig å ha så korrekte adresser som mulig før utsendelse. I stedet for å levere ut til feil adresse, for å så returnere tilbake, sørger vi for adressevask mot folkeregisteret og Postens register. Da blir bladet riktig levert, sier Skredlund i Helthjem.

Eget medlemsregister må også oppdateres

Oppdatering av adresselistene som skal benyttes til distribusjon av fagblader dekker bare en del av behovet for oppdaterte medlemsdata. Det er derfor viktig å få disse oppdateringene inn i eget medlemsregister. Først da vil man ha gode og oppdaterte data om egne medlemmer og lesere. Det vil være enklere å gjennomføre aktiviteter og beslutninger når man vet at man har oppdatert og korrekt informasjon – og det vil gi færre blader i retur.

Ta kontakt med Camilla Briså i Fagpressen, tlf. 926 97 613 eller cgb@fagpressen.no, for å høre hva som kan være aktuelt for ditt fagblad. Ved å bruke Fagpressens fellesavtale hos Data Factory, oppnås gunstige priser. Avtalen med Data Factory finner du på medlemssidene til Fagpressen: medlem.fagpressen.no 

Annonsekampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen

Last ned annonsene her

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Onsdag 08. nov
Kl.: 
08:30 til 23:45
Passer for: 
Alle

Onsdag 8. november blir det en innholdsrik fagpressedag på Hotel Bristol. På kvelden blir det festmiddag og feiring av Fagpressens 125 års-jubileum!

Meld deg på tidlig og få din andel av øremerket støtte til deltakelse på dagkonferansen!

Dato: 
Torsdag 14. Mar til Fredag 15. Mar
Kl.: 
09:30 til 13:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Neste PUFF-konferanse holdes på Holmen Fjordhotell 14. og 15. mars 2024. – Vi lover et supergodt program og skal feire at PUFF er ti år! sier Kari Oliv Vedvik som leder programkomiteen.