Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift

Del: 

Arbeidsgiver og a-meldingen
 

Tvangsmulkt stanses midlertidig

Tvangsmulkt i a-ordningen er midlertidig stanset, i første omgang for a-melding med leveringsfrist 5. mars. 

Fristen for å rapportere a-melding vil fremdeles være den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Arbeidsgiveravgiften

27. mars la regjeringen frem forslag om at satsreduksjon for arbeidsgiveravgift skal gjelde for tredje termin (mai og juni). Det vil også etableres en ordning for å gi kompensasjon til foretakene i sone V. Tiltakene innebærer en endring i den godkjente avtalen om differensiert arbeidsgiveravgift og må godkjennes av ESA. Vedtakene må derfor utredes nærmere før endelig forslag legges frem i Revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å rapportere etter vanlig satser. Har du allerede sendt a-melding for mars, skal du heller ikke gjøre noe med denne.

Skatteetaten ser på hvordan en satsreduksjon gjennomføres, forutsatt at den blir vedtatt. Det kan bli nødvendig å gi betalingsutsettelse også for tredje termin.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift 2. termin utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. 

På denne siden hos Skatteetaten,no finner du oppdatert informasjon om arbeidsgiveravgiften og også a-medlingen.

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#arbeidsgiver-og-a-meldingen