Slik gjennomfører du et graveprosjekt – fra idé til publisering

Primærfaner

Slik gjennomfører du et graveprosjekt – fra idé til publisering

Del: 
Metodekurs med Senter for undersøkende journalistikk, SUJO
Dato: 
Onsdag 28. Apr
Sted: 
Pressens hus, Oslo, eller digitalt på Teams
Kl.: 
10:00 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Pris: 
kr 15000 pr deltaker

Dette kurset er for journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å jobbe mer med undersøkende journalistikk, og som trenger flere verktøy for dette arbeidet. Kurset går over tre samlinger.

Påmeldingsfrist for selve kurset er onsdag 24. mars. NB: Du kan søke kompetansestøtte til dette kurset, og fristen for å søke støtte er utsatt til fredag 19. februar.

Fagpressen satser videre for å gjøre gravejournalistikken i flere redaksjoner så metodisk sikker og presis at det kan vanke både SKUP-diplom og SKUP-pris til Fagpressens gravende journalister, innen få år. I årets SKUP-konkurranse deltar tre metoderapporter fra medlemmer i Fagpressen – to av dem gikk det forrige kurset med Senter for undersøkende journalistikk, SUJO. Fagpressens egen gravepris ønsker vi også å få flere nye kandidater til.
Så, nå ruller vi ut et nytt kurs som starter i slutten av april og består av tre samlinger pluss individuell veiledning. Deltakerne har med seg til kursstart en noe konkretisert idé til et undersøkende prosjekt.

Som arrangør håper vi å kunne ha den innledende samlingen fysisk, i Oslo. Fagpressen har da flyttet inn i Pressens hus, og vi gleder oss til å møtes der, hvis mulig. Dersom koronasituasjonen fortsatt ikke tillater det, blir alle samlingene gjennomført digitalt.
Tidsramme for samling 1 dersom den kan arrangeres med fysisk frammøte, blir kl 10-16 første dag, og kl 9-12 andre dag. De digitale samlingene vil bestå av 2 + 2 timer pr kursdag.

Dette kurset er for journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å jobbe mer med undersøkende journalistikk, og som trenger flere verktøy for dette arbeidet. I kurset får deltakerne hjelp til å utvikle sin undersøkende idé til et publiserbart prosjekt. Deltakerne lærer samtidig en arbeidsmetodikk for gjennomføring av undersøkende prosjekter fra idé til publisering og oppfølging i etterkant av publisering.
Kurset vil ha tre felles økter, i april, mai og juni. Deltakerne får også individuell reportasjeledelse av Senter for undersøkende journalistikks reportasjeledere.

KURSINNHOLD:

FØRSTE SAMLING: 28 og 29 april. Fysisk samling i Oslo, evt digitalt.
Fra idé til publisering: Slik jobber du med et undersøkende journalistisk prosjekt.

Tema:

  1. Tre viktige faser i et undersøkende prosjekt.
  2. Systematikk og organisering (mappestruktur og logg, kildelister og fremdriftsplaner).
  3. Vi bruker tid på å kna ideene som deltakerne har med seg.

ANDRE SAMLING: 19. mai. Digital samling.

Tema:

  1. Midtveisfasen i et undersøkende prosjekt.
  2. Kritisk vurdering av hypoteser og status så langt.
  3. Planlegging frem mot publisering.

TREDJE SAMLING: 8. juni. Digital samling.

Tema:

  1. Sluttfasen i et undersøkende prosjekt, kvalitetssikring og ferdigstilling.
  2. Den viktige arbeidet etter første publisering.

INDIVIDUELL VEILEDNING:

Hver enkelt deltaker får to timer reportasjeledelse/veiledning av sitt prosjekt underveis/i etterkant av samlingene. Ytterligere oppfølging kan avtales.

KURSHOLDERE:

Senterleder Per Christian Magnus og reportasjeledere Kristine Holmelid og Astrid Dalehaug Norheim i SUJO.

Pris:
Kurset koster kr 15 000 pr deltaker. Det kan søkes kompetansestøtte fra Fagpressens vederlagsfond med inntil kr 10 000 pr deltaker.

Inntil 15 deltakere kan delta på dette kurset, gjerne journalist og leder fra hver redaksjon.  

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 11. Mai
Kl.: 
15:00 til 16:00
Passer for: 
Journalister

Velkommen til årsmøte i Fagpressens journalistforum tirsdag 11. mai klokken 15.00-16.00.
Årsmøtet blir i år avviklet digitalt på Teams – meld deg på med skjemaet her, så får du lenke med invitasjon tilsendt.