Fagpressens redaktørprogram 2016 starter 21. april

Fagpressens redaktørprogram 2016 starter 21. april

Del: 
Dato: 
Torsdag 21. Apr
Kl.: 
11:00
Passer for: 
Redaktører
Pris: 
7000

Fagpressens redaktørprogram 2016 starter 21. april. Programmet gir deg som redaktør en solid kompetansepakke, gjennom fire samlinger. Pakken gir deg oppdatert kunnskap om medierett og -etikk, redaktøransvaret, uavhengighet og ledelse, digital kompetanse, finansiering av journalistikken, økonomistyring, strategisk planlegging, dagsordensetting og innovasjon. Grip muligheten til å få ny læring, inspirasjon og nettverk.

Redaktørprogrammet er Fagpressens tilbud til redaktører som vil øke sin kompetanse på viktige områder, fra medierett og -etikk til å utforme gode strategier for en krevende framtid. Programmet henter lærere og inspiratorer fra den norske mediebransjen, også fra Fagpressens rekker. Som deltaker i programmet får du også bedre kontakt med redaktørkolleger og et mer levende kompetansenettverk.

Alt skjer i fire samlinger, alle med base i Fagpressens lokaler i Oslo:

21.–22. april, lunsj til lunsj, felles middag første kvelden. Hovedforeleser 21. april er medieforsker Jens Barland. 22. april blir det mediejuss med NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud og medieetikk med NPs generalsekretær Kjersti Løken Stavrum.

2. mai, fra kl 09.00-16.00. I denne samlingen blir det et digitalt hovedfokus, med bedriftsbesøk og forelesninger.

20. mai, fra kl 09.00-16.00. Redaktørrollen og redaktøransvaret, generalsekretær Arne Jensen i Norsk redaktørforening foreleser.

8. juni, fra kl 09.00-16.00, avsluttes med felles middag. I denne samlingen jobbes det med strategiutvikling og scenarier.

Fagpressens redaktørprogram 2016 har disse hovedemnene:

  • Uavhengighet og kritisk journalistikk
  • Medierett og -etikk
  • Ledelse – selvledelse og redaksjonell ledelse
  • Finansiering av journalistikken, nå og i årene som kommer
  • Økonomistyring
  • Digital kompetanse
  • Redaktøransvaret
  • Å sette dagsorden
  • Innovasjon
  • Strategi

Programmet delfinansieres med vederlagsmidler fra Fagpressen, samt et støttebeløp fra Fagpressens redaktørforum. Deltakeravgiften er kroner 7000. I tillegg kommer reisekostnader og eventuell overnatting.

Målgruppen for redaktørprogrammet er redaktører og de som har redaktørfunksjoner. Meld deg på med skjemaet snarest mulig. Det er plass til maksimalt 15 deltakere.
Påmelding til Fagpressens kurs og arrangementer er bindende.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 17. sep
Kl.: 
08:30 til 16:30
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

Program kommer, hold av datoen!

Dato: 
Torsdag 26. sep
Kl.: 
09:00 til 12:00
Passer for: 
Alle

Kopinor og Fagpressen inviterer til seminar for å få bedre innsikt i planene for åpen tilgang og konsekvensene for kunnskapsbygging i samfunnet:
Publiseringsmodellene for forskning er i endring. Plan S og politiske vedtak om åpen tilgang gir nye muligheter, men fører også til en rekke utfordringer. Det handler om kroner og øre, men også mer enn det.