Fagpressens årsmøte 2020

Primærfaner

Fagpressens årsmøte 2020

Del: 
Arne Jensen innleder om den nye medieansvarsloven
Dato: 
Torsdag 10. sep
Sted: 
Litteraturhuset i Oslo, sal "Wergeland"
Kl.: 
14:00 til 16:00
Passer for: 
Alle

Fagpressens årsmøte måtte utsettes i vår, men 10. september blir det arrangert i Litteraturhusets største lokale – "Wergeland". Alle typer korona-tilrettelegginger er ivaretatt. I forkant av selve årsmøtet innleder NRs generalsekretær Arne Jensen om den nye medieansvarsloven og følgene av den.
Husk å melde deg på med skjemaet nedenfor. Hvis du møter med fullmakt fra noen, skriver du det i kommentarfeltet.

Velkommen til årsmøte i Fagpressen 10. september. Vi har leid det største lokalet i Litteraturhuset og ivaretar alle de viktige reglene for avstand og hygiene.

Medieansvarsloven trådte i kraft 1. juli i år. Den likestiller alle redaktørstyrte medier, og har en grunnleggende viktig betydning for fagmediene. Norsk Redaktørforening har arbeidet for å få en slik samlende lov gjennom en årrekke, og derfor har vi invitert generalsekretær Arne Jensen til å innlede om loven i forkant av årsmøtet.

Det blir også direkte strømming av årsmøtet, via Youtube live. Følge denne lenken.

Ønsker du å bruke stemmeretten din ved digital deltakelse?
Grunnet koronasituasjonen legger vi opp til muligheten for å benytte stemmeretten også digitalt. Dette vil skje via Microsoft Teams. Dersom du ønsker dette, må du kontakte Kjartan Tyvand innen onsdag 9. september kl 12.00. 
Du vil da få tilsendt en teams invitasjon som muliggjør toveiskommunikasjon. Kontakt Kjartan Tyvand på: kt@fagpressen.no

Fagpressens årsmøte følger oppsatt dagsorden, som du også finner i årsberetningen:

1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
3. Valg av to personer som sammen med ordstyrer skal undertegne protokollen
4. Beretning og regnskap Fagpressen 2019 og Fagpressens vederlagsfond 2019
5. Kontingent
6. Vedtekter
7. Innkomne forslag
8. Styrets honorarer
9. Valg

Her kan du laste ned siste versjon av årsberetningen.

PDF icon fagpressen_arsberetning_2020.pdf

 

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Torsdag 15. okt
Kl.: 
08:30 til 20:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

PUFF-konferansen 2020 arrangeres torsdag 15. oktober med et breddfullt og spennende program. Dersom smittesituasjonen ikke forverres eller myndighetenes råd blir endret, gjennomføres PUFF-konferansen som planlagt, men som en éndags-konferanse.
– De aller fleste innlederne som skulle vært med i vår, stiller opp, og vi håper på like mange deltakere som det lå an til i mars! sier en optimistisk leder for PUFF-komiteen Anne Lise Stranden.