Fagpressens årsmøte 2020

Primærfaner

Fagpressens årsmøte 2020

Del: 
Arne Jensen innleder om den nye medieansvarsloven
Dato: 
Torsdag 10. sep
Sted: 
Litteraturhuset i Oslo, sal "Wergeland"
Kl.: 
14:00 til 16:00
Passer for: 
Alle

Fagpressens årsmøte måtte utsettes i vår, men 10. september blir det arrangert i Litteraturhusets største lokale – "Wergeland". Alle typer korona-tilrettelegginger er ivaretatt. I forkant av selve årsmøtet innleder NRs generalsekretær Arne Jensen om den nye medieansvarsloven og følgene av den.
Husk å melde deg på med skjemaet nedenfor. Hvis du møter med fullmakt fra noen, skriver du det i kommentarfeltet.

Velkommen til årsmøte i Fagpressen 10. september. Vi har leid det største lokalet i Litteraturhuset og ivaretar alle de viktige reglene for avstand og hygiene.

Medieansvarsloven trådte i kraft 1. juli i år. Den likestiller alle redaktørstyrte medier, og har en grunnleggende viktig betydning for fagmediene. Norsk Redaktørforening har arbeidet for å få en slik samlende lov gjennom en årrekke, og derfor har vi invitert generalsekretær Arne Jensen til å innlede om loven i forkant av årsmøtet.

Det blir også direkte strømming av årsmøtet, via Youtube live. Følge denne lenken.

Ønsker du å bruke stemmeretten din ved digital deltakelse?
Grunnet koronasituasjonen legger vi opp til muligheten for å benytte stemmeretten også digitalt. Dette vil skje via Microsoft Teams. Dersom du ønsker dette, må du kontakte Kjartan Tyvand innen onsdag 9. september kl 12.00. 
Du vil da få tilsendt en teams invitasjon som muliggjør toveiskommunikasjon. Kontakt Kjartan Tyvand på: kt@fagpressen.no

Fagpressens årsmøte følger oppsatt dagsorden, som du også finner i årsberetningen:

1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter
3. Valg av to personer som sammen med ordstyrer skal undertegne protokollen
4. Beretning og regnskap Fagpressen 2019 og Fagpressens vederlagsfond 2019
5. Kontingent
6. Vedtekter
7. Innkomne forslag
8. Styrets honorarer
9. Valg

Her kan du laste ned siste versjon av årsberetningen.

 

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 26. Jan
Kl.: 
10:00 til 12:30
Passer for: 
Redaktører

På dette digitale kurset får du en innføring i redaktøransvaret, og hvilke viktige verktøy du har som redaktør. Du får hjelp til å tydeliggjøre ditt redaksjonelle prosjekt og gode råd om hvordan du klargjør redaktørrollen overfor eierne dine.

Dato: 
Torsdag 11. Feb
Kl.: 
14:00 til 16:30
Passer for: 
Redaktører
Markedsførere
Annonseselgere
Utgivere

2020 har vært et dramatisk år for mange, med pandemi og nedstenging. Hvordan har det gått med Fagpressen og andre medier – og hva kan vi forvente framover? Hvordan kan vi rigge oss i Fagpressen for å ta en større del av inntektene? Dette får vi vite mer om og diskutere på Markedsforums "Trender 2021".
Meld deg på i dag! Få gjerne med deg kolleger, så er det lettere å diskutere hva som passer for deg og ditt blad/nettsted etter seminaret. Alle påmeldte får tilsendt lenke til Teams før arrangementet.

Dato: 
Onsdag 28. Apr
Kl.: 
10:00 til 16:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Dette kurset er for journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å jobbe mer med undersøkende journalistikk, og som trenger flere verktøy for dette arbeidet. Kurset går over tre samlinger.
Du kan søke kompetansestøtte til dette kurset.