AVLYST: Fagpressens årsmøte 2020, med tema: Medieansvarsloven, ved Arne Jensen

Primærfaner

AVLYST: Fagpressens årsmøte 2020, med tema: Medieansvarsloven, ved Arne Jensen

Del: 
Dato: 
Torsdag 26. Mar
Sted: 
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo sal "Kverneland"
Kl.: 
14:00 til 16:00
Passer for: 
Alle

AVLYST: Ny dato kommer

Fagpressens årsmøte holdes torsdag 26. mars på Litteraturhuset. Før selve årsmøtet, snakker generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening om hvorfor den nye Medieansvarsloven blir så viktig.
 

Program for temamøte og Fagpressens årsmøte:

Kl 14.00: Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, innleder: "Hvilke konsekvenser får en ny, samlet medieansvarslov for fag- og dybdejournalistikken?"
Spørsmål og diskusjon.

Kl 14.25: Kort pause

Kl 14.30: Fagpressens årsmøte

Dagsorden årsmøte:

1. Valg av ordstyrer

2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

3. Valg av to personer som sammen med ordstyreren skal undertegne protokollen

4. Beretning og regnskap Fagpressen 2019 og Fagpressens vederlagsfond 2019

5. Kontingent

6. Vedtekter

7. Innkomne forslag

8. Styrets honorarer

9. Valg

Det skal holdes valg til fem av plassene i styret. Hvert medlem i Fagpressen har én stemme.

Etter årsmøtet blir det en liten sosial samling.

Årsmøtet med temamøte holdes på Litteraturhuset i Oslo, i salen "Kverneland" i 2. etasje.
 

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.