21.-22. nov.: SKUP-priser til Fagpressen! Spesialkurs

Primærfaner

21.-22. nov.: SKUP-priser til Fagpressen! Spesialkurs

Del: 
Spesialkurs for deg som vil vinne SKUP-pris
Dato: 
Torsdag 21. nov
Sted: 
Fagpressens lokaler, Akersgt. 43 - inngang fra Lille Grensen
Kl.: 
10:00 til 17:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Pris: 
6000 kr for medlemmer i Fagpressen/rettighetshavere, 9000 kr for andre

Det hårete målet med høstens spesialkurs er å gjøre gravejournalistikken i redaksjoner i Fagpressen så metodisk sikker og presis at det kan vanke både SKUP-diplom og SKUP-pris til Fagpressens gravende journalister, innen to–tre år.

Vil du bli en av dem?

Da er dette kurset midt i blinken for deg! Fagpressen har engasjert Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. Kristine Holmelid og Per Christian Magnus (bildet) leverer et spesialkurs der du lærer å gjennomføre graveprosjekter med metode og systematikk, fra idé til publisering:

Todagers spesialkurs i reportasjeledelse og selvledelse
med Senter for undersøkende journalistikk, SUJO, Universitetet i Bergen

21.–22. november 2019

Kursledere: Per Christian Magnus og Kristine Holmelid, SUJO.

Antall deltakere: Maks 15, minimum 12.

Kurset blir arrangert i Fagpressens lokaler i Akersgata 43, Oslo.

De siste årene har vi sett en stødig vekst i antall gode graveprosjekter både i Fagpressens egen priskonkurranse og som innsendte rapporter til SKUP. Men det har ennå ikke lykkes noen journalister fra Fagpressen å komme på SKUP-pallen.
Fagpressen har nå gleden av å invitere deg til et kurs som vi tror vil bringe flere av de gode graveprosjektene i Fagpressen høyere opp i SKUP-juryens sortering, allerede neste år.

Sujo har utviklet en metodikk for å reportasjelede undersøkende prosjekter fra idéfase til publisering og oppfølging. Metoden har gitt flere gjennombrudd i redaksjonelle prosjekter, blant annet i lokalavisen Kvinnheringen og i Avisa Nordland (presentert på SKUP 2019).

Dette er kursopplegget:

Forberedelser: Alle må ha med en halv A4-side med informasjon om en idé fra sin redaksjon til et undersøkende prosjekt. Dokumentet må inneholde:

 • Hva er saken?
 • Hva er det undersøkende potensialet?
 • Hvilke metoder er det mulig å bruke?

Mål med kurset: Å lære metodikk for å reportasjelede undersøkende prosjekter, fra idéfase til etter publisering. Jobber du alene, lærer du å lede deg selv.
Hvordan jobbe praktisk med utvikling av en konkret idé til et undersøkende prosjekt?

Kurset blir lagt opp som en kombinasjon av undervisning i metodikk for reportasjeledelse/selvledelse, samtidig som deltakerne jobber praktisk med utvikling av en konkret idé til et undersøkende prosjekt. Det blir gruppearbeid med idéer og presentasjoner i plenum.

Mer om kursprogrammet:

DAG 1: Kurset starter kl 10.00

Presentasjon av SUJO.

Presentasjon av deltakerne.

Slik reportasjeleder du undersøkende prosjekter, del 1.

Vi går gjennom de ulike stegene i et undersøkende prosjekt:

 • Hvordan finne og velge de rette idéene.
 • Hvordan kna idéene.
 • Fra idé til hypotesejobbing.
 • Metodevalg.

Hver deltaker presenterer sin redaksjons idé. Tre minutter.
Inndeling i grupper på tre deltakere.

Slik reportasjeleder du undersøkende prosjekter, del 2.

 • Den viktige systematikken underveis.
 • Presentasjon og publiseringsplan.
 • Før publisering.
 • Etter publisering.
 • Gruppearbeid med idéene.
 • Deltakerne jobber med idéene i grupper på tre.

DAG 2, kursstart kl 9.00:

Rollen som reportasjeleder: Forventninger, krav, konkrete tips.

Gruppearbeid.

 • Hver gruppe velger en av idéene fra gruppen.
 • Lag en plan for hvordan saken kan løses (idéarbeid, kildejobbing, metode, presentasjon, etc.)

Forberede presentasjoner (gruppevis, 20 minutter per gruppe):

 • Dette er den beste idéen fra gruppen: Slik er den nå, etter gruppearbeid (10 min)
 • Dette har vi lært/Slik vil vi jobbe som reportasjeledere av undersøkende prosjekter (10 min).

Presentasjoner i plenum, gruppevis, 20 minutter per gruppe.

 • Dette er den beste idéen fra gruppen: Slik er den nå, etter gruppearbeid (10 min)
 • Dette har vi lært/Slik vil vi jobbe som reportasjeledere av undersøkende prosjekter (10 min).

Meld deg på med påmeldingsskjemaet, siste frist er mandag 21. oktober.
Påmelding til Fagpressens kurs er bindende.

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.