21.-22. nov.: SKUP-priser til Fagpressen! Spesialkurs

Primærfaner

21.-22. nov.: SKUP-priser til Fagpressen! Spesialkurs

Del: 
Spesialkurs for deg som vil vinne SKUP-pris
Dato: 
Torsdag 21. nov
Sted: 
Fagpressens lokaler, Akersgt. 43 - inngang fra Lille Grensen
Kl.: 
10:00 til 17:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Pris: 
6000 kr for medlemmer i Fagpressen/rettighetshavere, 9000 kr for andre

Det hårete målet med høstens spesialkurs er å gjøre gravejournalistikken i redaksjoner i Fagpressen så metodisk sikker og presis at det kan vanke både SKUP-diplom og SKUP-pris til Fagpressens gravende journalister, innen to–tre år.

Vil du bli en av dem?

Da er dette kurset midt i blinken for deg! Fagpressen har engasjert Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen. Kristine Holmelid og Per Christian Magnus (bildet) leverer et spesialkurs der du lærer å gjennomføre graveprosjekter med metode og systematikk, fra idé til publisering:

Todagers spesialkurs i reportasjeledelse og selvledelse
med Senter for undersøkende journalistikk, SUJO, Universitetet i Bergen

21.–22. november 2019

Kursledere: Per Christian Magnus og Kristine Holmelid, SUJO.

Antall deltakere: Maks 15, minimum 12.

Kurset blir arrangert i Fagpressens lokaler i Akersgata 43, Oslo.

De siste årene har vi sett en stødig vekst i antall gode graveprosjekter både i Fagpressens egen priskonkurranse og som innsendte rapporter til SKUP. Men det har ennå ikke lykkes noen journalister fra Fagpressen å komme på SKUP-pallen.
Fagpressen har nå gleden av å invitere deg til et kurs som vi tror vil bringe flere av de gode graveprosjektene i Fagpressen høyere opp i SKUP-juryens sortering, allerede neste år.

Sujo har utviklet en metodikk for å reportasjelede undersøkende prosjekter fra idéfase til publisering og oppfølging. Metoden har gitt flere gjennombrudd i redaksjonelle prosjekter, blant annet i lokalavisen Kvinnheringen og i Avisa Nordland (presentert på SKUP 2019).

Dette er kursopplegget:

Forberedelser: Alle må ha med en halv A4-side med informasjon om en idé fra sin redaksjon til et undersøkende prosjekt. Dokumentet må inneholde:

 • Hva er saken?
 • Hva er det undersøkende potensialet?
 • Hvilke metoder er det mulig å bruke?

Mål med kurset: Å lære metodikk for å reportasjelede undersøkende prosjekter, fra idéfase til etter publisering. Jobber du alene, lærer du å lede deg selv.
Hvordan jobbe praktisk med utvikling av en konkret idé til et undersøkende prosjekt?

Kurset blir lagt opp som en kombinasjon av undervisning i metodikk for reportasjeledelse/selvledelse, samtidig som deltakerne jobber praktisk med utvikling av en konkret idé til et undersøkende prosjekt. Det blir gruppearbeid med idéer og presentasjoner i plenum.

Mer om kursprogrammet:

DAG 1: Kurset starter kl 10.00

Presentasjon av SUJO.

Presentasjon av deltakerne.

Slik reportasjeleder du undersøkende prosjekter, del 1.

Vi går gjennom de ulike stegene i et undersøkende prosjekt:

 • Hvordan finne og velge de rette idéene.
 • Hvordan kna idéene.
 • Fra idé til hypotesejobbing.
 • Metodevalg.

Hver deltaker presenterer sin redaksjons idé. Tre minutter.
Inndeling i grupper på tre deltakere.

Slik reportasjeleder du undersøkende prosjekter, del 2.

 • Den viktige systematikken underveis.
 • Presentasjon og publiseringsplan.
 • Før publisering.
 • Etter publisering.
 • Gruppearbeid med idéene.
 • Deltakerne jobber med idéene i grupper på tre.

DAG 2, kursstart kl 9.00:

Rollen som reportasjeleder: Forventninger, krav, konkrete tips.

Gruppearbeid.

 • Hver gruppe velger en av idéene fra gruppen.
 • Lag en plan for hvordan saken kan løses (idéarbeid, kildejobbing, metode, presentasjon, etc.)

Forberede presentasjoner (gruppevis, 20 minutter per gruppe):

 • Dette er den beste idéen fra gruppen: Slik er den nå, etter gruppearbeid (10 min)
 • Dette har vi lært/Slik vil vi jobbe som reportasjeledere av undersøkende prosjekter (10 min).

Presentasjoner i plenum, gruppevis, 20 minutter per gruppe.

 • Dette er den beste idéen fra gruppen: Slik er den nå, etter gruppearbeid (10 min)
 • Dette har vi lært/Slik vil vi jobbe som reportasjeledere av undersøkende prosjekter (10 min).

Meld deg på med påmeldingsskjemaet, siste frist er mandag 21. oktober.
Påmelding til Fagpressens kurs er bindende.

Påmelding: 
Rekkefølge
Ønsker du ha med noen kolleger, kan du melde de på ved å skrive navnet deres i feltet over.

Kurs og arrangementer

Dato: 
Tirsdag 28. Jan
Kl.: 
09:00 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister

Er du smittet av en språksykdom? Det er fort gjort å bli, men frykt ikke. Bli med på vårens første språkmorgen og få medisin som virker!

Dato: 
Torsdag 06. Feb
Kl.: 
14:00 til 16:15
Passer for: 
Markedsførere
Annonseselgere

Hvordan går det med de ulike mediene? Hvem er vinnerne og taperne når det gjelder lesing og bruk? Hva kan jeg gjøre for å øke inntektene? Hvordan øke inntektene gjennom brukerbetaling?

Dette og mer til får du kunnskaper og innsikt om på Trender som arrangeres av Fagpressens Markedsforum. Du får tall og fakta, mens også fremtidsutsikter og råd. Ta gjerne med en kollega så blir det lettere å gjennomføre endringer internt etterpå.

Vi avslutter med litt mat og hyggelig samvær.

Dato: 
Tirsdag 11. Feb
Kl.: 
09:00 til 10:00
Passer for: 
Redaktører
Journalister
Markedsførere

Det lille tegnet kan endre hele meningen i en setning...