begge.jpg

Øyvor Dalan Vik og Anne Gjelsvik lærer deg å skrive filmkritikk, på kurs som foregår i Trondheim.