Vinn-vinn med hospitering i Faktisk.no

Vinn-vinn med hospitering i Faktisk.no

Anne Lise Stranden, første hospitant i Faktisk.no sammen med redaktør Kristoffer Egeberg. Begge er svært fornøyd med utbyttet av hospiteringen. På skjermen bak dem er faktasjekken som torsdag tilbakeviste påstanden fra Det hvite hus om at innbyggerne i Norden har minst 15 prosent lavere levestandard enn folk i USA. Anne Lise sto for faktasjekken. (Foto: BN).

Del: 

– Jeg har hatt en bratt læringskurve – og jeg har lært enormt mye som jeg tar med tilbake til redaksjonen min! sier Anne Lise Stranden. Hun har siden september hospitert i Faktisk.no med kompetansestøtte fra Fagpressen. Ifølge redaktør Kristoffer Egeberg har nyordningen også tilført mye til Faktisk.no. – Vi håper at Fagpressen gir oss flere hospitanter! sier Egeberg.

– I Faktisk.no jobber vi med sakene til de er ferdige. Alt begynner med å gjennomgå dagens påstander på morgenmøtet. De blir fordelt, og så går hver av oss i gang med å sjekke: Hva er det som gjør at denne påstanden er sann? Eller ikke? Vi kjenner oss som detektiver, som etterforskere som bruker tid på å gå i dybden, sier en engasjert Anne Lise Stranden.

Hun er nå inne i sin siste måned som den første hospitanten i Faktisk.no

Redaktør Kristoffer Egeberg er ikke i tvil om at det er verdifullt med hospitanter i denne redaksjonen, og han roser Fagpressen for å ha tatt initiativet.

– Vi får lært bort metodene våre og sjangeren faktasjekk til flere, og de tar kompetansen med tilbake til sin egen redaksjon. Dessuten kommer jo en hospitant hit med sine ideer, erfaringer og nettverk. Det er virkelig en vinn-vinn-situasjon, mener han.

Faktasjekk som sjanger

Egeberg er svært opptatt av å formidle sjangeren faktasjekk og inspirere flest mulig redaksjoner til å bruke den. Han er stadig på reiser og holder innlegg på konferanser. I det siste har han begynt å ta med seg andre fra redaksjonen, slik at alle etter hvert kan holde slike kurs og innlegg.

– Den kritiske metodikken vi bruker i alle våre saker, burde få større plass generelt i journalistikken. Saker bør generelt ikke publiseres før de er grundig sjekket, med flere kilder. I Faktisk.no holder det ikke å "ringe til en ekspert".

– Hvordan er det å komme fra en vanlig, hektisk redaksjon og bli møtt med slike krav?

– Jeg skal innrømme at jeg hadde noen frustrasjoner i starten, sier Anne Lise Stranden. Selv om hun til vanlig jobber i forskning.no og er godt vant til å omgås kilder som er opptatt av nøyaktighet og etterprøvbarhet, møtte hun langt strengere metodikk-krav i Faktisk.

– Det var bratt læring til å begynne med. Men jeg har fått tilegne meg verktøy og kompetanse som jeg tar med "hjem", og som jeg kommer til å bruke videre.

– Dette er noe av det viktigste utbyttet av at vi tar inn hospitanter, skyter Kristoffer Egeberg inn. – Vi skaper flere drevne faktasjekkere, og dét vil igjen bidra til at flere redaksjoner blir med på å inspirere og motivere både kolleger og lesere til å stille de kritiske spørsmålene. Jeg tror at Anne Lise vil gjøre leserne av forskning.no glade, ved å bruke faktasjekking som metode. Sammen oppmuntrer og inspirerer vi til mer åpenhet om kildebruk. Og vi bygger opp troverdigheten for journalistikken!

Hospitantordningen blir videreført

– Er dere klare for å ta i mot flere hospitanter?

– Definitivt. Vi gleder oss nå over at STUP har latt seg inspirere av Fagpressen, og har laget et eget stipend som man kan søke for å hospitere hos oss. Det settes i gang til våren. Jeg ser for meg en god rytme framover, med hospitant via STUP i vårhalvåret og fra Fagpressen om høsten.

– Det er ikke for vanskelig for en hospitant å komme godt nok inn i rutinene og metodene hos dere i løpet av fire måneder?

– Jeg synes at det har gått veldig bra, selv om det krever en del. Anne Lise har jo vært en viktig "pilot" for oss, og vi vil videreføre praksisen med hver gang å velge ut den søkeren som vi tror mest på. Det bør nok være en journalist med en del erfaring. En som kommer både med tro på det vi driver med, og evne og tålmodighet til å sette seg inn i kompliserte saker. Og – som tåler å bli stilt høye krav til.

Kunnskapslaboratorium mot løgnfabrikker

Kristoffer Egeberg forteller at for ham er noe av det viktigste med Faktisk-konseptet å være et ekte kunnskapslaboratorium.

– Vi skal spille hverandre stadig bedre, og det er fundamentalt at alle som jobber her, enten det er kort eller lenge, må oppleve at vi er et kollektiv som bygger noe viktig sammen. For journalistikken, og for at flere og flere øver opp et kritisk blikk når de leser og bruker medier.

– Jeg har lært mye om hva vi faktisk har å stri med, i disse månedene, sier Anne Lise Stranden. – For eksempel at det drives rene "løgnfabrikker" på sosiale plattformer. Det er mange som bidrar til å spre falske nyheter, fordi de er for ukritiske. Når en påstand skurrer, ser vi gang på gang at saken er det rene oppspinn, men dette er tidkrevende å finne ut av.

Fant feil i rapport fra Det hvite hus

Redaktøren, "KEG" som han kalles, nikker og bruker anledningen til å rose hospitanten for dagens hovedoppslag på Faktisk.no:

Rett før mellomvalget i USA publiserte Det hvite hus en rapport med tittel «The Opportunity Costs of Socialism». Her kom de økonomiske rådgiverne med en påstand om at folk i de nordiske land har minst 15 prosent lavere levestandard enn i USA.

– Anne Lise sjekket påstanden til bunns. Det var krevende, men hun fant ut at rådgiverne til den amerikanske presidenten hadde trukket ut tallene fra Norge fra Norden, før de laget denne konklusjonen. Norge trekker jo gjennomsnittet opp, og det passet antakelig ikke, sier Kristoffer Egeberg.

Les hele saken om påstanden fra Det hvite hus her.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Forsvarets forum og forskning.no arrangerer debatter og quiz, mens Utdanning har egen båt med podkastproduksjon i "Pollen". Fagpressen er godt representert i mylderet i årets Arendalsuka.

  • Psykologi i kommunen tar "farvel med papiret" som også er tittelen på den siste lederartikkelen på trykk, i nr 3/2019. Etter dette er tidsskriftet etablert med nettadressen psykisk-kommune.no

  • Skuffet, men forventningsfull

    Vi kan ikke legge skjul på at vi er skuffet over at regjeringen i dag gjennom Finansdepartementet legger frem en forskrift som fortsatt beskriver at digital redaktørstyrt dybdejournalistikk henvises til statiske utgaver ingen etterspør. Dette er en publiseringsform som ikke fungerer i en moderne tid og for digitale utgaver. 

    les saken på journalisten.no