Vil støtte nyskapning og kunnskapsdeling

Vil støtte nyskapning og kunnskapsdeling

Redaktør Barth Tholens er svært fornøyd med desking og moderering av debatter for Sykepleien, gjennom pilotprosjekt i Fagpressen. (Foto: BN).

Del: 

– Det viktigste nye med kompetansestøtten er at vi vil stimulere det å gjøre en kjempegod jobb i fagpressen! sier leder av styret for vederlagsfondet, redaktør Barth Tholens.

– I fagmediene, med kort avstand til kunnskapsrike kilder og ekspertise, ligger det for eksempel godt til rette for undersøkende journalistikk. Men noen redaksjoner mangler kanskje noe av det metodiske grunnlaget for å få utbytte av å grave. Det å lære seg å drive med kritisk undersøkende journalistikk, krever metodisk tilnærming. Derfor er det å lære å drive undersøkende journalistikk et av de prioriterte områdene når vi nå utlyser midler til kompetansestøtte for 2016, sier Tholens.
Kompetansestøtten utlyses med søknadsfrist 1. februar 2016. Barth Tholens håper at en stor bunke med gode søknader ligger klar til fondsstyret da.

Kunnskapsdeling
Tholens og resten av styret har gjort en jobb for å gjøre det enklere å søke. I den forbindelse har styret satt opp noen klare prioriteringer for hva som bør støttes i 2016.
– Vi vil stimulere til samarbeid på tvers av både redaksjoner og markedsavdelinger i ulike fagmedier, og innenfor de enkelte mediene. Søknader til prosjekter som tar sikte på å løfte kompetansen for flere, altså kollektive tiltak, vil fondsstyret gjerne se i bunken!
– Mener dere at man lærer bedre sammen?
– Ja, vi tror det. Det er mange små redaksjoner og salgsavdelinger i Fagpressen. Hvis det kan settes sammen noen miljøer litt på tvers, der man går inn for både å lære noe, og så kan samarbeide om å videreutvikle kunnskap, kan det gi et større utbytte. Helt konkret tror jeg det passer svært godt for alle som vil lære å håndtere store datamengder til redaksjonell bruk, eller for å utvikle verktøy til å skaffe digitale inntekter. Men det kan også gjelde for dem som vil foredle intervjuteknikker eller jobbe med etikk.
– Vi har en ambisjon om å stimulere til at kunnskapsdeling blir en naturlig ting, både i de prosjektene det blir søkt støtte til, og i rapportene som blir sendt inn etterpå. Ny kunnskap som felleseie! postulerer Tholens.
Han legger til at det ikke bare er de store, tverrgående graveprosjektene som kan få kompetansestøtte.
– Individuelle søknader er absolutt innenfor kriteriene. Men også individuelle kompetanseløft kan deles og gi et større utbytte!

Gode ideer ønskes
– Hva vil være en god søknad i 2016 fra en markedsavdeling?
– Det kan være en søknad fra noen som ønsker å drive produktutvikling for å forsøke å øke de digitale inntektene, sier Tholens og utdyper:
– Fagpressen er ikke dårlig til å selge annonser. Men vi trenger nye verktøy – og vi ligger nok noen skritt etter dagspressen her. Så innovative, gjerne kreative, ideer for digitalt salg vil jeg ønske velkommen i søknadsbunken.
– Generelt tenkes det kanskje litt for tradisjonelt i en del markedsavdelinger også. Et av de store temaene for tiden er jo hvordan redaksjoner og markedsavdelinger kan nærme seg hverandre på gode måter. På Fagpressedagen i november fikk vi presentert et eksempel på det fra Kommunal Rapport, der et rent journalistisk produkt er i ferd med å bli en kilde til nye inntekter for mediet. Journalistene skal ikke bli selgere, men de må kunne være med og tenke ut nye konsepter.

Prioriterte konferanser
Foruten å prioritere emner som kollektive tiltak og metodiske læreprosjekter, har fondsstyret også fått styret med på å innføre to egne kategorier der man kan søke om et standardbeløp. Det gjelder konferansestøtte og vikarstøtte.
– Vi har satt opp en egen liste med anbefalte konferanser, med et standard støttebeløp på inntil 10 000 kroner. Til disse konferansene er det ikke noen vits i å søke om høyere beløp.
– Meningen er at søknader om støtte til å delta på disse konferansene, kan få en enklere behandling hos oss. Selvsagt er det mulig å få innvilget støtte til andre kurs og konferanser også, men vi tror at det kan være godt for en del søkere at vi setter opp noen "veimerker". Det gjør det lettere å finne fram i et stort og kanskje uoversiktlig marked, mener Tholens.

Søk penger!
Fondsstyrets leder ønsker seg gode søknader fra så mange som mulig.
– Vårt mål er jo å bruke opp pengene! Men vi må se at prosjektene er gode og kan gi folk noe de trenger for å gjøre en enda bedre jobb.
– Mange snakker om de dårlige tidene i mediene – men jeg vil si at det også er en tid for nyskapning. Vi vil gjerne se de søknadene som våger seg ut i å tenke nytt, sier fondsstyrelederen som gjerne svarer på spørsmål i forkant av søknadsprosessen. Han oppfordrer også folk til å bruke Fagpressens redaktørgruppe på Facebook og andre nettverk for å lufte ideer.

Her finner du alt om Fagpressens kompetansestøtte.

Les også: