Trykking i Norge for Offisersbladet

Trykking i Norge for Offisersbladet

Paul Bjarte Løyning hos Ålgård Offset viser redaktør Øyvind Førland Olsen i Offisersbladet rundt i produksjonslokalene. Foto: Camilla Briså

Del: 

– Etter flere år utenlands, er det nå fint å flytte trykkingen av Offisersbladet til Norge, sier redaktør Øyvind Førland Olsen.

Offisersbladet vil fra høsten trykke sine utgaver i Norge hos Ålgård Offset utenfor Stavanger.

Avstemning hos utgiver

I arbeidet med å fornye Offisersbladet, ønsker redaktøren blant annet å bytte papir.

– Jeg har ønsket å gå fra et glanset til et matt papir. Etter en uhøytidelig avstemning i Befalets Fellesorganisasjon, som er Offisersbladets utgiver, var det et overveldende flertall som foretrakk matt papir fremfor det eksisterende. Jeg hentet også inn råd fra designere, forteller redaktøren.

Leserne vil merke overgangen fra utgave nr. 3 som kommer ut i oktober. Bladet vil få et merkbart annet uttrykk; selve bladet vil bli litt tykkere som følge av flere sider, og ha et tykkere papir.

– I tillegg vil reisen fra trykkeri og ut til leseren bli kortere nå som trykkingen vil skje i Norge. Akkurat det vil ikke være særlig merkbart for mottageren, men med tanke på miljøavtrykk, pris og at Offisersbladet støtter opp om norske arbeidsplasser, er jeg trygg på veivalget til Offisersbladet. Det er noe jeg som redaktør er stolt av, sier han.

Trygt valg for fremtiden

Fagpressen trykk og distribusjon (FTD) har bistått Offisersbladet med å hente inn tilbud fra avtalepartnerne i Fagpressen.

– Hjelpen fra Fagpressen har gitt meg trygghet på at valget jeg har tatt for fremtiden for Offisersbladet er riktig. Det har blitt hentet inn tilbud, og Fagpressen har vært kjappe til å avklare spørsmålene jeg har stilt. I tillegg har jeg fått prøvetrykk av bladet med det nye papiret, slik at jeg har fått et inntrykk av hvordan det kommer til å se ut. Besøk hos Ålgård har det også blitt, avslutter redaktør Øyvind Førland Olsen.

Offisersbladet kommer ut fire ganger i året og har et opplag på 11 000 eksemplarer. De to siste utgavene i 2024 vil trykkes hos Ålgård gjennom Fagpressen trykk og distribusjon (FTD). Offisersbladet er fagbladet for Befalets Fellesorganisasjons medlemmer – blant annet befal og offiserer som til daglig tjenestegjør i Forsvaret, men også HV-befal i Heimevernets innsatsstyrker, lærlinger og elever på Forsvarets skoler. 

Hvordan bli med i FTD?

Ta kontakt med Camilla Briså (cgb@fagpressen.no) i Fagpressen.

Satsingen Fagpressen trykk og distribusjon ble lansert våren 2018, etter et forprosjekt høsten 2017. Arbeidshypotesen i forprosjektet var at det trolig er mye penger å spare ved å samordne forhandlinger om trykkeri- og distribusjonskontrakter gjennom Fagpressen. Hypotesen ble bekreftet. De 18 titlene i forprosjektet representerte fem opplagssegmenter – fra under 5000 og opp til over 100 000. Samlet viste forprosjektet besparelser på 12,8 millioner kroner for de 18 titlene.

For hele Fagpressen antyder det en mulig samlet besparelse på om lag 40 millioner kroner, hvis vi kan forhandle trykkerikontrakter for alle de drøyt 180 trykte bladene med dagens volumer. Fagpressens medlemmer har en rett, men ikke plikt, til å benytte seg av de fremforhandlede avtalene.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også: