Tiltakspakken på høring nå: Ordningen treffer Fagpressen bedre!

Tiltakspakken på høring nå: Ordningen treffer Fagpressen bedre!

Hvordan fungerer det digitale mva-fritaket for de ulike fagmediene? Fagpressens adm. direktør Per Brikt Olsen svarer. (Foto: BN).

Del: 

– I august kan mediene søke om økonomisk støtte dersom det totale inntektsfallet har vært minst 15 prosent fra midten av mars til 30. juni. Fagpressen synes at ordningen treffer bedre enn det opprinnelige forslaget, sier administrerende direktør, Per Brikt Olsen.

For et par uker siden ble det klart at det er bevilget 300 millioner kroner ekstra til mediene gjennom revidert nasjonalbudsjett for 2020. Fagpressen og de andre presseorganisasjonene har arbeidet aktivt for å få en best mulig innretning på ordningen, slik at den treffer de mediene som er hardt økonomisk rammet av koronakrisa.

Fagpressen og de andre presseorganisasjonene ønsket primært en annonsekompensasjonsordning, fremfor en pakke der en legger mest vekt på det totale omsetningsfallet til mediet. Det har ikke blitt innfridd.

– Likevel ser Fagpressen positivt på at perioden er endret fra det opprinnelige forslaget, til å gjelde for perioden fra midten av mars og ut hele juni. I tillegg er innslagspunktet for Fagpressens medlemsmedier senket fra 20 prosent inntektsbortfall til 15 prosent inntektsbortfall. Altså er terskelen for å bli omfattet av ordningen lavere enn opprinnelig, sier Olsen.

 

Dette er hovedpunktene i forslaget som kuturminister Abid Raja la fram fredag:

 • Det settes lik prosentsats for å kunne søke. Det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent, skal kunne søke. Søknadsperioden er fra 15. mars til og med 30. juni.
 • Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden, oppad begrenset til 15 millioner kroner.
 • Ordningen forvaltes av Medietilsynet, og regelverket for ordningen sendes i dag (fredag, red. anm.) til bransjeorganisasjoner for en kort høring.
 • Ordningen må godkjennes av ESA før Medietilsynet kan åpne for søknader.
 • Rammen for ordningen er satt til 300 millioner kroner.

Les mer på Kulturdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kulturdepartementet-utvider-krisep...

Fagpressen skal gi flere innspill i høringsrunden gjennom denne helgen. Vi vil be om at innslagspunktet blir ytterligere satt ned, og at kompensasjonen økes. Vi ønsker også at kompensasjonsperioden skal utvides, fra juli og ut over året, så lenge det er behov for det, sier Per Brikt Olsen.

Flere seiere for dybdejournalistikken

– Det er avgjørende viktig for Fagpressens medlemmer at den nye medieansvarsloven som trer i kraft 1. juli, så tydelig likestilller all redaktørstyrt journalistikk. Det er viktig at denne loven beskriver aktualitet og nyheter i kategoriene dybde og bredde som lovmessig likestillt. Fra samme dato, 1. juli, har også den digitale dybdejournalistikken oppnådd 0-momssats og blir med det likestilt digital breddejournalistikk. Dette er avgjørende og viktige politiske gjennombrudd som dybdejournalistikke er avhengig av for å utvikle seg i en digital tidsalder, poengterer Olsen.

De viktigste inntektene for Fagpressens medlemstitler er abonnementsinntekter og annonseinntekter. Noen av Fagpressens medlemmer er hardt rammet på nettopp disse inntektsområdene, andre er det ikke i samme grad. Ordningen som nå er lagt fram, treffer dem av Fagpressens medlemmer som er hardest utsatt. Men trolig er det mange som likevel faller utenfor ordningen fordi inntektsbortfallet ikke er så stort at man kvalifiserer for støtte.

Fagpressen har meldt alle medlemmer inn i ordningen - du må i tillegg inn og registrere dine personopplysninger!

Medietilsynet ba Fagpressen om å registrere alle sine medlemmer i søkeportalen for mediestøtte. Organisasjonsnummer, navn på utgiver og tittel samt bransjekategori er derfor allerede registrert.

I løpet av mandag 29. juni vil Fagpressen sende ut en lenke til alle sine medlemmer. Hver enkelt redaktør/direktør må selv følge denne lenken for å registrere ansvarlig søkers navn og det kontonummeret som støtten skal utbetales til.

Det er derfor avgjørende for at du i det hele tatt skal kunne se om din tittel er støtteberettiget, og for at du faktisk skal kunne søke støtte, at du har registrer opplysningene i forkant. Søkeportalen er automatisert og tillitsbasert med kontroller i etterkant.

 

Medietilsynet informerer fredag om følgende viktige frister:

 • Mandag 29. juni kl. 12.00: Medietilsynet åpner opp for at medier som skal søke om kompensasjon kan registrere seg i tilsynets digitale søknadssystem. Alle aktører som ønsker å søke, må registrere seg i systemet i forkant.
 • Tirsdag 4. august: Søknadsskjema tilgjengelig, og det blir mulig å søke om kompensasjon.
 • Torsdag 13. august: Siste frist for å søke kompensasjon. Det blir ikke mulig å søke etter at fristen har gått ut.
 • Utgangen av august: Kompensasjonen utbetales.

 

 

Er noe uklart, er det bare å ta kontakt med oss i Fagpressen!

Per Brikt Olsen

Berit Nyman

Kjartan Tyvand

Camilla Briså

Les også:
 • - KOM24 skal være underlagt pressens etiske regelverk og derfor ønsker vi også tett tilknytning til Fagpressen, sier ansvarlig redaktør Erik Waatland.

 • Det spissformulerte temaet fikk fram interessante sider i tirsdagens digitale FRF-samling. Innlederne fortalte om lesernes hunger etter nyheter og oppslutning om de redaktørstyrte mediene. Samtidig var de opptatt av hva som kan bli krevende langtidsvirkninger av å jobbe under koronatiltak "... når adrenalinet er borte", som nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken fra VG formulerte det.

 • -Vi i Handikapnytt har valgt å slutte oss til FTD-avtalen med Helthjem og Akershus Reklame Team både for å spare kostnader, men også fordi vi ønsker å være med på utviklingen av en moderne og framtidsrettet distribusjonsløsning for trykte medier, sier ansvarlig redaktør Ivar Kvistum.