Tidsskriftet Brannmannen endrer navn til Tidsskriftet Brann & Redning

Tidsskriftet Brannmannen endrer navn til Tidsskriftet Brann & Redning

Brann- og redningsetaten håndterer både små og store individer. Foto: Oslo Brann- og redningsetat.

Del: 

- Det nye navnet viser at vi er et moderne fagblad for alle som arbeider i brann- og redningsvesen, sier redaktør Lars Brenden.

Tidsskriftet er inne i sin 76. årgang. I 2020 fikk fagbladet ny layout og nå er tiden inne til å skifte navn.

– Det nye navnet gjenspeiler også at brann- og redningsvesen har et bredt oppgavespekter, forklarer han.

Redaktøren forteller at brann var det opprinnelige faget de arbeidet med, men at det nå kun er ett av mange arbeidsområder. Tidsskriftet var også opprinnelig et fagforeningsblad, og mange av fagforeningsbladene tilbake i tid het noe med «mannen».

– Nå er vi et landsdekkende fagblad. Vi ønsker å signalisere at vi tar mangfold på alvor. Det er flere kvinner ansatt nå enn før, og det er forhåpentligvis kvinner som ønsker å komme inn i yrket. Disse skal ikke føle seg ekskludert.

Noen andre navn ble vurdert, men de landet ganske raskt på Tidsskriftet Brann & Redning – som også er navnet på det årlige fagseminaret som arrangeres.

– Det var derfor naturlig at vi nå knytter dette sammen, avslutter redaktør Lars Brenden.

Les også: