Sykepleien seiret!

Sykepleien seiret!

Stor jubel på scenen da Sykepleien vant Fagpresseprisen 2016. (Foto: Jon Olav Nesvold, NTB Scanpix).

Del: 

Sykepleien vant Fagpresseprisen 2016. Juryens nøkkelord er god journalistikk, frisk debatt, og bred tilstedeværelse gjennom flere nye lanseringer.

Fagpresseprisen 2016 ble overrakt redaktør Barth Tholens av juryleder Kjersti Løken Stavrum, etter at juryen hadde delt ut priser og hederlig omtale i åtte ulike kategorier (se egen sak) torsdag kveld.

Juryens begrunnelse for vinneren av årets høyeste utmerkelse i Fagpressen:

Statuttene for selveste Fagpresseprisen er krevende. Lista ligger høyt for å kunne bli vurdert til denne prisen. Gjennom året skal vinneren ha levert kvalitet redaksjonelt, på presentasjon, innovasjon og utvikling, den skal ha satt dagsorden og være viktig for målgruppen, og den må kunne vise til gode markedsresultater.
Fagpresseprisen er en breddepris. Vinneren i år har hatt juryens oppmerksomhet tidligere. Dette er, eller rettere var, en publikasjon av høy kvalitet, ofte med gode visuelle løsninger. En leverandør av viktig fagjournalistikk for medlemmene – og for samfunnet. Juryen hadde forventninger til denne kandidaten inn i 2015.
Og nå er ikke lenger dette bladet en publikasjon. Det er blitt en bred medievirksomhet som gjør seg gjeldende på flere plattformer – stadig med god, grundig og viktig journalistikk. Dette fagbladet har markant vekst digitalt, ikke bare på grunn av satsingen på god journalistikk, men også på debatt. Bak dette ligger det en klar digital strategi, selv om også lesningen av bladet har økt noe. Juryen gleder seg imidlertid særlig over den solide listen over viktige saker som gjør den publisistiske virksomheten relevant for så mange, ikke bare medlemmene.
I løpet av 2015 valgte prisvinneren dessuten å utvikle en spesifikk publikasjon om forskning innen sitt område – og har en egen redaktør for dette.
Et nyhetsbrev er lansert – det har et opplag på 80.000 og åpnes av 40 % i snitt. Blogg, sosiale medier og levende bilder ble selvfølgelig en del av satsingsområdene i 2015.
En ny portal for jobber innen fagområdet så dagens lys i fjor. Og juryen er enig med redaksjonen og redaktøren i at publikasjonens gode tradisjoner synes betryggende ivaretatt innenfor en ny publisistisk hverdag.

Og da gjenstår det bare å fortelle at det er Sykepleien som får Fagpresseprisen for 2016.

Juryen har bestått av: Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund (leder), Siri Gedde-Dahl, journalist i Kapital, Hege Iren Frantzen, nestleder Norsk Journalistlag, Ola L. Tømmerås, journalist i Fagbladet, Morten M. Løberg, fotograf, Nina Thorvaldsen, mediebyrået IUM, og Yngve Vogt, journalist i Apollon.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen onsdag 5. februar. 

Les også:
  • Medieorganisasjonene har gjentatt undersøkelsen fra 2017 om seksuell trakassering knyttet til jobb. Tirsdag morgen blir resultatene lagt fram på en felles pressekonferanse hos Amedia i Oslo.
    Pressekonferansen blir også strømmet, klikk og se nedenfor.

  • Markedsforums årlige kikk i "krystallkulen" har i år lykkes med å få to betydelige annonsører til å delta i programmet.

  • Avtalen mellom Fagpressen og Mediearkivet Retriever ble reforhandlet like før jul. Gode priser på ATEKST-abonnement videreføres.