Statsbudsjettet: Fagpressen håper at innovasjonsstøtten kan oppjusteres

Statsbudsjettet: Fagpressen håper at innovasjonsstøtten kan oppjusteres

Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen understreker at Fagpressen er glad for at fagmediene nå kan ta i bruk innovasjonsstøtteordningen, men sier i sin kommentar til statsbudsjettet at det bør tilføres mer til potten. (Foto: Thomas Brun/NTB).

Del: 

– Fagpressen er spesielt opptatt av innovasjonsstøtteordningen, og vi hadde et håp og en forventning om et større løft der, siden det nå er åpnet for at fagpressen kan søke, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i en kommentar til M24.

Medier24 har innhentet kommentar til mediedelen av statsbudsjettet som ble framlagt torsdag, fra lederne i presseorganisasjonene.

Samtlige anerkjenner at det ikke var mulig å stille med de høyeste forventningene til 2023-budsjettet. Administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi S. Øgrey, sier til Medier24 at budsjettet var som forventet.

– Vi har forståelse at det i år ble en knapp prisjustering av mediestøtten. Det er viktigere enn noen gang at vi sikrer et stort mangfold av redaktørstyrte medier som ivaretar den offentlige samtalen og sikrer et levende demokrati, det krever en større satsing framover, sier Øgrey.

Flere av lederne påpeker at den generelle prisøkningen kan bli en økende utfordring for mange. NJ-leder Dag Idar Tryggestad ser fram til meldingsdelen og høringen "... der man kan argumentere for viktigheten av uavhengig journalistikk."

Fagpressens Per Brikt Olsen uttrykker også at han har forventninger om at det er mulig å bevege stortinget til å gå inn for å øke potten til innovasjonsstøtte med fem millioner kroner, slik også Medietilsynet har foreslått.

– En økning her på bare kr 600 000 er utfordrende når så mange nye skal kunne bruke ordningen, sier han.

Les også: