Samfunn og økonomi er nytt medlem i Fagpressen

Samfunn og økonomi er nytt medlem i Fagpressen

Del: 

Det vitenskapelige tidsskriftet Samfunn og økonomi ble på Fagpressens siste styremøte før sommeren godkjent som nytt medlem. Utgiver er Kommunekonsult AS.

– Vi er et frittstående vitenskapelig tidsskrift som formidler kunnskap om styring, utvikling og organisering av offentlig virksomhet. Tidligere ble vi gitt ut av Fagbladet som et eget bilag, men nå er Samfunn og økonomi et eget selvstendig fagblad, forklarer redaktør Bjarne Jensen.

Samfunn og økonomi har fagfellevurderte artikler og tar også inn andre relevante artikler og faglige kommentarer.

– Sentrale aspekter for oss å skrive om er demokrati og folkestyre, samarbeid mellom politikere, ledelse, medarbeidere og profesjoner, samt medarbeidernes rolle i offentlig forvaltning, sier redaktøren.

Redaktøren poengterer at de har som mål å fremme debatt og styrke kommunikasjonen mellom forskere, yrkesutøvere og politikere. 

– Det er viktig at beslutninger tas på et kunnskapsbasert grunnlag, slår han fast.

Samfunn og økonomi har et opplag på 8000 eksemplarer og kommer med to papirutgaver i året. I tillegg publiseres artiklene på nett. Deler av opplaget sendes i samdistribusjon til et utvalg av Fagforbundets tillitsvalgte og medlemmer. 

– Det er viktig å støtte oppunder en organisasjon som fremmer ytringsfrihet og som arbeider for uavhengige fagmedier. Derfor søkte vi om medlemskap i Fagpressen, avslutter Jensen.

Les også: