To nye styremedlemmer valgt på Fagpressens digitale årsmøte

To nye styremedlemmer valgt på Fagpressens digitale årsmøte

Digitalt årsmøte i Fagpressen ble gjennomført torsdag. Ordstyrer var Eva Ler Nilsen, redaktør i Fagbladet (øverst fra venstre). Deretter mot høyre Nina Granlund Sæther, Hus & Bolig; Tore Ryssdalsnes, LO Media; i midten fra venstre adm. direktør Per Brikt Olsen; økonomisjef Kjartan Tyvand og styreleder Erik Nord. Nederst fra venstre Ole Henrik Nissen-Lie, Norsk Maritimt Forlag; og Fagpressens Camilla Briså og Berit Nyman.

Del: 

Redaktør Kaja Mejlbo i Utdanning og redaktør/daglig leder Tore Ryssdalsnes i LO Media ble begge valgt inn i Fagpressens styre torsdag ettermiddag.

De to nye styremedlemmene trer inn etter veteranen Svein-Yngve Madssen, LO-Aktuelt som har sittet i Fagpressens styre siden 2009; og redaktør Lina Schøyen i Motor. De to ble takket pent for innsatsen av styrets leder Erik Nord. Nord ble gjenvalgt av årsmøtet til en ny periode på to år som Fagpressens styreleder. Nestleder Trine Østlyngen ble valgt for ett år til.

Årsmøtet fulgte vanlig opplegg og dagsorden, etter at styreleder Erik Nord og adm. direktør Per Brikt Olsen hadde hatt hver sin korte innledning der de kommenterte hvordan koronaåret 2020 har artet seg i Fagpressen.

Ordstyrer for årsmøtet var redaktør Eva Ler Nilsen, Fagbladet.

Valgkomiteens innstilling ble framlagt av redaktør Nina Granlund Sæther, Hus & Bolig. Hun har ledet komiteen i en årrekke og gikk av ved dagens årsmøtet. Styret hadde lagt fram forslag til ny valgkomité som nå består av Svein Åge Eriksen, Finansfokus (leder); Lina Schøyen, Motor og Svein-Yngve Madssen, LO-Aktuelt.

Erik Nord benyttet også anledningen til å takke for at Fagpressen, ved adm. direktør Per Brikt Olsen, har lagt mange timers arbeid i å realisere Pressens hus, som snart er innflyttingsklart.

Les også: