Ny trykkeriavtale i Fagpressen

Ny trykkeriavtale i Fagpressen

Per Brikt Olsen og Camilla Briså har vært på besøk hos Stibo på Jylland. Her inne fra en av produktsjonshallene. Fra venstre Lars-Åke Møller, Per Brikt Olsen, Camilla Briså og Søren Rygaard. Foto: Espen Johannessen, Stibo.

Del: 

Fagpressen og Stibo Complete har nylig signert rammeavtale om trykking av fagblader.

– Det er med glede at vi kan informere medlemmene våre om at Stibo Complete blir en del av Fagpressen trykk og distribusjon (FTD). Dette er et tilskudd til de allerede eksisterende trykkeriavtalene vi har innen FTD, forteller administrerende direktør Per Brikt Olsen.

Hvorfor har Fagpressen inngått avtale med Stibo?

Stibo Complete har hovedkontor på Jylland i Danmark, og de eies av en stiftelse. Selskapet har løsninger for å håndtere alle printoppgaver, og de har trykkerier i Sverige, Danmark og Tyskland. Slik kronekursen er i disse dager, er det den svenske delen av Stibo som klarer å levere til konkurransedyktige betingelser til det norske markedet. Både euro, og spesielt danske kroner, har rekordhøy verdi målt mot norske kroner. Den svenske kronen har derimot kun hatt liten endring mot den norske kronen.

For Fagpressen er det sentralt å sikre at det fortsatt er konkurranse i det norske markedet innenfor trykk, ferdiggjøring og distribusjon. Da må det tenkes langsiktig når det inngås avtaler. Det betyr for eksempel at det til tross for svak kronekurs, er riktig å inngå rammeavtale med leverandører som kan konkurrere med trykkerier som leverer fra tre forskjellige valuta-områder.

– Stibo har kompetanse innenfor en rekke områder og leverer et bredt utvalg at tjenester og produkter. I tillegg til det, har de kontor i Norge. Kontakt og språk vil derfor gjøre det hele svært enkelt, sier FTD-ansvarlig Camilla Briså.

Dagens trykkeriavtaler

Fra før har Fagpressen rammeavtaler med trykkeriene Ålgård Offset og Aksell. Stadig flere av Fagpressens 186 papirutgaver trykkes på nettopp disse to trykkeriene. Fagpressen er svært godt fornøyd med det nære og gode samarbeidet med trykkerileverandørene i Norge. Etter at Polinor ble borte, har Fagpressen hatt noen år uten rammeavtale med utenlandske leverandører. Nå er muligheten for å trykke utenlands gjenopprettet.

Bekymret for manglende konkurranse

Fagpressen gjorde en omfattende undersøkelse av trykkerimarkedet i 2018. I tillegg foreligger opplysninger fra den årlige opplagskontrollen som viser at Fagpressen, som samlet gruppe, kjøper trykkeri- og distribusjonstjenester for omslag 500-600 millioner kroner i året.

– Papirutgaver er fortsatt veldig viktige for norsk fag- og dybdejournalistikk. Det tror og håper vi vil fortsette i flere år til, selv om den digitale utviklingen selvsagt er stadig mer sentral også for dybdejournalistikken. Det er derfor viktig at vi som samlet gruppe kan bidra til å sikre at det er mulig å få kjøpt distribusjonstjenester, ferdiggjøringstjenester og trykkeritjenester på en fornuftig måte. Det er liten tvil om at dette er tjenester som er under press, og at det er bransjer som opplever store endringer, sammenslåinger og konsolideringer, sier Per Brikt Olsen.

Hjelp med kjøp av tjenester

Ta kontakt med Camilla på cgb@fagpressen.no for å få bistand med vurdering av eksisterende avtaler og ditt neste kjøp av slike tjenester. Fagpressen er din medlemsorganisasjon og vil bistå deg på en uhildet måte. Det kan fort vise seg å være lønnsomt for deg.

– Det er viktig at vi som kunder av disse tjenestene blir hørt og tatt hensyn til i en situasjon med store og raske endringer. Nettopp derfor har Fagpressen opprettet FTD. Vi skal sikre at du som medlem får gode tjenester til riktige leveringsbetingelser, sier Camilla Briså.

Her kan du lese mer om Stibo Complete

Avtalen med Stibo finner du på medlemssidene medlem.fagpressen.no

Send inn bidrag til Fagpresseprisene

Høstkampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også: