Ny redaktørplakat signert av NR og MBL

Ny redaktørplakat signert av NR og MBL

Styreleder i MBL Tove Nedreberg, t.v. undertegner den nyreviderte redaktørplakaten i Tromsø sammen med Hanna Relling Berg, styreleder i NR og sjefredaktør i Sunnmørsposten. (Foto: Ole Alexander Saue, Medier24).

Del: 

Styrelederne i Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening skrev fredag under den nyreviderte Redaktørplakaten på NRs høstmøte i Tromsø.

Redaktørplakaten er en felles erklæring om redaktørens rettigheter og plikter og om forholdet mellom eier og redaktør. Plakaten ble første gang undertegnet i 1953, og har siden vært revidert i 1973 og 2004. Nå har en felles arbeidsgruppe gjennomgått hele plakaten. Kildevernet er nå innarbeidet, og gruppen har ellers revidert både språk og enkelte innholdselementer.

Her er den nyreviderte Redaktørplakaten.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

  • Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. Av Tellef Øgrim

  • – Det jobbes godt, og vi har et felles mål. Statssekretærene Jørgen Næsje i Finansdepartementet og Frida Blomgren i Kulturdepartementet bekreftet begge at en ny digital mva-forskrift er i sikte, da de tok i mot MBL og Fagpressen torsdag.