Ny OJ-leder fra LO Media

Ny OJ-leder fra LO Media

Jatushiga Bridget Rajah (36) er nyvalgt OJ-leder. Til daglig jobber hun som journalist i fagbladet Fontene i LO Media. (Foto: Erlend Angelo).

Del: 

Jatushiga Bridget Rajah ble valgt til ny leder på årsmøtet i Oslo journalistklubb torsdag denne uken. Rajah er 36 år og journalist i fagbladet Fontene.

– Vi vil ha et NJ som dyrker styrke gjennom samhold og solidaritet – og da er grasrota og verving viktig, sier den nyvalgte lederen.

Hun utdyper at OJ de siste årene har jobbet mye og aktivt med verving og bidratt med konkrete verveprosjekter, undersøkelser og rapporter som etter hvert har blitt videreført i NJ nasjonalt.

– Vi vil fortsette med dette arbeidet og samtidig være et lag som oppfordrer NJ til både å prioritere rekruttering, og å vedlikeholde eksisterende medlemmer. I forhandlinger er kjøttvekta reell! sier hun.

Rajah har blant annet erfaring fra NRK P1, har jobbet som frilanser, og er nå journalist i LO Media og fagbladet Fontene. Hun har tidligere vært klubbleder i NRK Tyholt.

Som leder vil hun også jobbe for kjønnsbalanse i debatter arrangert av OJ.

– Jeg er gammel RadiOrakel-dame, og der hadde vi veldig mye fokus på kjønnsbalanse i spillelister også videre. Dette vil jeg videreføre til OJ, sier hun.

Rajah overtok ledervervet etter Aftenpostens Kristjan Molstad, som nå takker for seg som OJ-leder.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

  • Styrelederne i Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening skrev fredag under den nyreviderte Redaktørplakaten på NRs høstmøte i Tromsø.

  • Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. Av Tellef Øgrim