Nei til moms på redaksjonelt innhold

Nei til moms på redaksjonelt innhold

Per Brikt Olsen i Fagpressen avviser anbefalingene fra Madsen-utvalget i et felles høringssvar med de øvrige medieorganisasjonene. (Foto: BN).

Del: 

Medieorganisasjonene avviser forslaget fra et statlig utvalg om å fjerne alle lavmomssatser og innføre én felles momssats på 25 prosent på alle varer og tjenester.

- Vi kan ikke se at utvalget har gått inn i, drøftet eller vurdert begrunnelsene for mva-fritak i mediesektoren – eller noen annen sektor for den saks skyld – annet enn på en svært overflatisk måte. Forslagene må avvises.

Det skriver presseorganisasjonene ved MBL, Fagpressen, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser og Norsk Redaktørforening i en felles høringsuttalelse til Finansdepartemenet.

Til HØRINGSUTTALELSEN

Det er det såkalte Madsen-utvalget (NOU 2011:11) som går inn for å forenkle momssystemet, blant annet gjennom å innføre én felles momssats på alt.

- Forslaget er i utakt med både regjeringens og opposisjonens uttalte mediepolitiske målsettinger, kommenterer adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

  • Styrelederne i Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening skrev fredag under den nyreviderte Redaktørplakaten på NRs høstmøte i Tromsø.

  • Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. Av Tellef Øgrim