Nå ruller vi ut: Fagpressen trykk og distribusjon

Nå ruller vi ut: Fagpressen trykk og distribusjon

Berit Nyman, nestleder i Fagpressen, og konsulent Per Halvorsen hjelper deg å ta i bruk Fagpressen trykk og distribusjon. (Foto: PBO).

Del: 

Vi har brukt Fagpressens samlede forhandlingskraft og forhandlet fram avtaler som kan spare deg for overraskende mange penger på områdene trykk, adressering og distribusjon.

Sammen kan vi spare omkring 100 millioner kroner!

Forprosjekt trykk og distribusjon, som ble presentert på Fagpressedagen 2017, er nå blitt til tjenesten FAGPRESSEN TRYKK OG DISTRIBUSJON. Det er dere medlemmer i Fagpressen som eier tjenesten, og FTD skal operere med full transparens overfor den enkelte som inngår avtale om å bruke tjenesten.

Forprosjektet i høst bekreftet til fulle hypotesen om at medlemmene kan spare store kostnader ved å benytte denne tjenesten der Fagpressen forhandler trykkeri- og distribusjonstjenester samlet.

Fagpressen har i løpet av få dager ferdigforhandlet rammeavtaler på de aktuelle områdene – trykk, pakking/adressering og distribusjon.

Norske og utenlandske trykkerier

Hvis du er interessert i å sjekke hvilken pris du oppnår ved å benytte rammeavtalene gjennom FTD, er det bare å ta kontakt så hjelper vi deg. Vi har avtaler med en rekke store og velrennomerte trykkerier for alle kategorier blader i Fagpressen.

Avtaler med adresseringsbedrifter i Norge

Det gjøres avtaler om GDPR-sikret filoverføring for adresselister basert på fagforeningsdata (artikkel 9 i GDPR) som standard.

Rammeavtale med Norpost som distributør

Vi har framforhandlet priser i rammeavtalen som de aller fleste medlemmer vil oppleve som svært fordelaktige. Norpost benytter Posten i om lag halvparten av distribusjonsvolumet. Fordeling og håndtering ordnes av Norpost. Det resterende distribuerer de med eget budkorps. Bladene blir levert i postkassen, og samtlige bud arbeider under ordnede forhold og har overenskomst. 

Hensikten med tjenesten FTD er å bistå medlemmene i Fagpressen med å få trykket og distribuert sine blader til langt gunstigere priser enn de fleste klarer å framforhandle på egen hånd. FTD samler volum fra mange titler og oppnår derved mye bedre vilkår hos leverandørene.

Med et årlig samlet papiropplag på mer enn 32 millioner eksemplarer er vi en betydelig aktør i det norske markedet.

Hvordan bruke tjenesten?

Fagpressen vil gjerne ha med så mange som mulig i fellestjenesten FTD. Jo flere vi er, desto bedre vilkår og priser oppnår vi.

Det er mulig å inngå avtale både på alle områdene i verdikjeden trykk, adressering og distribusjon, eller på ett av to områder:

  • Bare trykking gjennom FTD
  • Bare distribusjon gjennom FTD

FTD hjelper deg

Vi har knyttet til oss ekspertise som er til for deg. Det koster ikke noe å få sjekket om det er lønnsomt og bedre for deg å benytte Fagpressens egen FTD-tjeneste.

Kontakt: Berit Nyman eller konsulent Per Halvorsen

Inkludert i prisene du får gjennom FTD, ligger det en liten andel som skal dekke FTDs egne kostnader. FTD har ikke som formål å maksimere profitt for tjenesten (medlemseid), men har som formål å bedre medlemmenes betingelser.

Ta kontakt – sammen er vi sterkere!

Les også: