Medlemskapet oppheves for «Ja til bilen i Oslo»

Medlemskapet oppheves for «Ja til bilen i Oslo»

Styret i Fagpressen har tirsdag opphevet medlemskapet for "Ja til bilen i Oslo". – Styret mener at det i ettertid har vist seg at de opplysningene som ble gitt fra søkerens side var feilaktige og ufullstendige på avgjørende punkter om medlemskap i Fagpressen, sier styreleder Erik Nord. (Foto: BN).

Del: 

Søkeren ga feilaktige og ufullstendige opplysninger på avgjørende punkter i sin medlemskapssøknad, mener styret i Fagpressen.

– Styret mener at det i ettertid har vist seg at de opplysningene som ble gitt fra søkerens side var feilaktige og ufullstendige på avgjørende punkter om medlemskap i Fagpressen, sier styreleder Erik Nord. Når det gjelder selve virksomheten, viser det seg at publikasjonen på http://jatilbilenioslo.no verken fremstår som noe selvstendig journalistisk produkt som dekker samferdsel i samsvar med de krav til redaksjonell virksomhet som gjelder for medlemskap i Fagpressen, eller som frakoblet Facebook-gruppen «Ja til bilen i Oslo». Tvert imot er det en tett kobling mellom de to, både teknisk og redaksjonelt – med Jarle Aabø som aktiv redaktør og administrator i begge sammenhenger.

Realiteten i virksomheten samlet sett, fremstår mest som en ren politisk kampanje mot den samferdselspolitikken som føres av dagens bystyre i Oslo, og mot de enkeltpolitikerne som fremmer denne politikken. Aktiviteten på Facebook-gruppen fremstår i sammenhengen som det sentrale, mens virksomheten på http://jatilbilenioslo.no, som begrunnet søknaden om medlemskap, i realiteten fremstår som et påskudd for å kunne gi kampanjen den legitimitet som medlemskap i Fagpressen gir overfor omverdenen.

Fagpressens styre har på denne bakgrunn i dag fattet følgende vedtak:

Styret opphever med dette sitt vedtak fra 9. oktober 2018 om medlemskap i Fagpressen for www.jatilbilenioslo.no.

– Dersom det fulle bildet som i dag er kjent, hadde blitt opplyst om i søknaden, fremstår det som opplagt at Fagpressen kunne ha avslått JTBOs søknad om medlemskap basert på foreningens vedtekter, sier adm direktør Per Brikt Olsen.

Les også:
  • Nesten 30 av fagpressens medlemmer har nå tegnet avtale om lesertall fra Kantar Media. Dette er ny rekord.
    – Veldig viktig, og gledelig! kommenterer leder i Markedsforum Ingunn Roald.

  • De første femti årgangene er tilbakelagt. Byggeindustrien feiret seg selv tirsdag, med gjester, taler, faglige innspill – og gaver til nye og gamle ledere.

  • Nesten 30 deltakere fikk verdifull informasjon om verdien av innlogging, på frokostmøte hos Fagpressen.