Medietilsynet ønsker fagmediene inn i innovasjonsstøtten fra 2023

Medietilsynet ønsker fagmediene inn i innovasjonsstøtten fra 2023

Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen understreker hvor viktig det er at Fagpressen fra nyttår kan tilby en ny digital måling for alle medlemmene. (Foto: Thomas Brun/NTB).

Del: 

Medietilsynet slår fast i sin rapport at dybdejournalistikken er viktig og må bli en del av støtteordningene for de redaktørstyrte mediene i Norge. 

Medietilsynet har på oppdrag fra Kulturdepartementet gjennomgått og evaluert de direkte mediestøtteordningene, og vurdert behov for endringer og nye tilskuddsordninger. I en rapport som legges fram onsdag klokken 10.00,  beskrives tilsynets vurderinger og anbefalinger.

Tilsynet foreslår både at det opprettes to nye tilskuddsordninger, og å gjøre en del endringer i de eksisterende tilskuddsordningene. Hele mediestøtte-potten foreslås økt med omlag ti prosent, til 498,3 millioner kroner i perioden 2023– 2026. I tillegg kommer årlige justeringer for pris- og lønnsvekst. Medietilsynet legger opp til en konkret økning i innovasjonsstøtten på grunn av forslag om å innlemme visse fagmedier i ordningen– Fagpressen har gjennom lengre tid pekt på at fag- og dybdejournalistikken har en naturlig og stadig mer sentral rolle i det offentlige ordskiftet. De redaktørstyrte mediene fungerer som et økosysystem der samhandlingen mellom såkalte bredde- og dybdemedier er den nye normalen. Fagpressen synes det er klokt og riktig at Medietilsynet som regjeringens faginstans, endelig anerkjenner og likestiller dybdejournalistikken i en viktig støtteordning som innovasjonsstøtteordningen, sier administrerende direktør i Fagpressen, Per Brikt Olsen. 

Selv om vi hadde håpet at det kunne vært mulig å endre forskriften for innovasjonsstøtten raskere, er det selvfølgelig flott å se at Medietilsynet i sin rapport så tydelig anerkjenner dybdejournalistikkens rolle, fortsetter Olsen.

Han legger til: –Nå ser vi fram til at Kulturdepartementet lytter til eget tilsyn og kommer med en utvetydig og god formulering som sikrer støtte til innovasjon for våre mange vesentlige redaksjonelle medlemsstemmer.

Du kan lese hele rapporten på Medietilsynets nettsider.

Les også: