Medier24.no Departementet åpner for moms­fritak for digital fag­presse:

Medier24.no Departementet åpner for moms­fritak for digital fag­presse:

Faksimile medier24.no (foto: Erik Waatland tekst: Ole Alexander Saue)

Del: 

Finansdepartementet har sendt nytt lovforslag om momsfritak for aviser ut på høring. Der åpner de for å innføre digital nullmoms – også for digital fagpresse.

Les hele saken hos medier24.no

– Endelig likebehandling

Det får Fagpressens Per Brikt Olsen til å juble: 

– Dette reagerer jeg svært positivt på. Nå har vi endelig et forslag som gjør at våre medlemmer, både digitalt og på papir, ser ut til å få likebehandling med avisene.

Han mener det er spesielt viktig at lovverket anerkjenner fag- og dybdejournalistikken og at denne likebehandles med annen type journalistikk. 

– Nå har det vært mange forsøk, men endringen de gjør i paragraf 6-1-1 gjør at vi endelig får likebehandling, sier han.

Endringen Olsen refererer til er at man legger følgende formulering inn under definisjonen av aviser, altså publikasjoner som har rett på momsfritak.

«Med aviser menes redaktørstyrte publikasjoner ukentlig eller oftere, som har dyptgående journalistisk produksjon og publisering av i hovedsak nyheter og aktualitetsstoff rettet mot allmennheten fra et avgrenset samfunnsområde». 

Les hele saken hos medier24.no

Les også: