Medieorganisasjonene ber om felles hastetiltak

Medieorganisasjonene ber om felles hastetiltak

Samtlige medieorganisasjoner har skrevet felles brev til Stortinget der de ber om hastetiltak for å motvirke at journalistikken og mediemangfoldet svekkes drastisk. Også Norsk Lokalradioforbund er med på henvendelsen.

Del: 

– De frie og redaktørstyrte mediene er nå hardt presset. Vi fremmer derfor en rekke begrunnede forslag til tiltak for å sikre mediemangfoldet og journalistikken i tiden som kommer, skriver lederne for samtlige medieorganisasjoner i pressemeldingen som følger brevet til Stortinget torsdag ettermiddag.

Dette brevet sendte medieorganisasjonene til Stortinget torsdag:

Til Stortinget: Forslag til hastetiltak fra en samlet mediebransje

  • Norsk Presseforbund (NP) er paraplyorganisasjon for frie redaktørstyrte medier.
  • Mediebedriftenes Landsforening representerer 321 bedrifter med 8800 årsverk; 201 mediehus (185 aviser (148 lokalaviser) - kommersiell allmennkringkasting - magasiner - lokal-tv).
  • Norsk Journalistlag organiserer ca. 6000 redaksjonelle medarbeidere, også ledere og frilansere, som har journalistikk som yrke, og ca. 600 studenter.
  • Norsk Redaktørforening (NR), organiserer ca. 760 norske redaktører fra alle typer nyhets- og aktualitetsmedier.
  • Landslaget for lokalaviser (LLA) er interesseorganisasjonen for over 110 lokalaviser landet rundt.
  • Fagpressen organiserer 220 fag- og dybdemedier.
  • Norsk Lokalradioforbund organiserer 126 lokalradiokonsesjonærer over hele landet.

Nå-situasjonen

· En plutselig og brutal nedgang i annonseinntektene gjør situasjonen kritisk for alle kommersielle medier med en stor andel inntekter fra dette markedet. Foreløpige anslag viser opp mot en milliard kr i tap på annonsemarkedet i kommende måneder. Dette vil øke dersom situasjonen vedvarer.

· De fleste mediene har enten begynt å permittere ansatte eller vurderer å permittere. Dersom redaksjonelt ansatte permitteres, vil det raskt føre til at mediene ikke vil være i stand til å utføre sine oppgaver, med store negative konsekvenser for publikums mulighet til å få tilgang til fri og uavhengig journalistikk, og særlig lokale nyheter.

· Dette er en nå-beskrivelse, og situasjonen endrer seg raskt til det verre. Bransjen har selv satt i verk en rekke innsparingstiltak, hvor hovedfokus er å skjerme de redaksjonelle ressursene. Konsern og enkeltbedrifter avstår fra utbytte og bonuser.

· I denne spesielle situasjonen er også papiraviser viktige, fordi hovedmålgruppen er eldre og dermed en risikoutsatt gruppe. Skal disse utgivelsene kunne fortsette, er det avgjørende med tiltak som har umiddelbar effekt og som raskt kan iverksettes. Relevante tiltak må derfor ikke avgrenses til redaksjonelle stillinger, men også omfatte trykk og distribusjon.

Tiltakene vi ber om (og som må favne alle medier)

· Kompensasjonsordning for dokumentert bortfall av annonseinntekter: inntil 600 mill. kr

· Ekstra mediestøtte som går utover og favner bredere enn dagens produksjonstilskudd, inkludert krisehjelp. Her må lokal- og nisjemedier prioriteres: inntil 200 mill. kr

· Midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift de neste fire månedene (to terminer): ca. 300 mill. kr

· Statlig kjøp av annonseplass til informasjon fra stat og kommuner i norske redaktørstyrte medier under lov om redaksjonell fridom i media: inntil 200 mill. kr

· Raskest mulig iverksette mva-fritak for digitale tidsskrifter

Medienes samfunnsrolle

Et mangfold av lokale, regionale og nasjonale medier som informerer om det som skjer og avdekker kritikkverdige forhold, er helt sentralt i et demokrati. I den situasjonen Norge befinner seg nå, er det viktigere enn noen gang. Derfor handler ikke dette om å opprettholde mediebransjen som næring. Det handler om at vi i Norge både underveis og etter krisen skal ha frie og uavhengige medier som informerer, avslører og sørger for at ulike stemmer slipper til i debatten.

Randi S. Øgrey, adm.dir. Mediebedriftenes Landsforening

Hege Iren Frantzen, leder Norsk Journalistlag

Arne Jensen, generalsekretær Norsk Redaktørforening

Tomas Bruvik, generalsekretær Landslaget for lokalaviser

Per Brikt Olsen, adm.dir. Fagpressen

Elin Floberghagen, generalsekretær Norsk Presseforbund

Pål Lomeland, daglig leder Norsk Lokalradioforbund

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • – Vi har nå fått støtte fra alle de andre medieorganisasjonene til å sette hurtiginnføring av mva-utvidelsen på hovedlisten over koronatiltak. Bransjen ser at dette er viktig. Og vi ber regjeringen om at dette innføres så raskt som bare mulig, faktisk som et koronatiltak overfor fagmediene, sier adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

  • PFU felte magasinet for brudd på punkt 4.15 i VVP. Redaksjonen hadde en polemisk hale etter et innlegg. Forfatteren av innlegget sendte klage til PFU.

  •  Gaffa melder dette selv i et innlegg på Facebook torsdag ettermiddag. Årsaken er økonomiske virkninger av korona-tiltakene. Saken er omtalt av Medier24.