Mediebransjen i verktøykasse-møte med kulturministeren mandag

Mediebransjen i verktøykasse-møte med kulturministeren mandag

Bransjerådet hadde møte med kulturminister Trine Skei Grande mandag formiddag. Fra venstre Arne Jensen, NR; Per Brikt Olsen, Fagpressen; Hege Iren Frantzen, NJ; Grande; Randi S. Øgrey, MBL; Bjørn Wisted, MBL; Rune Hetland, LLA; Dag Idar Tryggestad, NJ og statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet. (Foto: BN).

Del: 

God dialog preget medieorganisasjonenes møte med kulturminister Trine Skei Grande mandag. Møtet handlet om å finne fram til godt innhold i en "verktøykasse" for mediepolitikken. 

Også i dette møtet fikk Fagpressen tatt opp viktigheten av at fagmediene får digitalt mva-fritak.

– Jeg synes vi fikk gjort det på en god og bred måte, og i en konstruktiv sammenheng, sier adm. direktør Per Brikt Olsen etter møtet.

Bjørn Wisted i MBL, Dag Idar Tryggestad fra NJ og Arne Jensen i NR introduserte ulike verktøykasseforslag, med merkelapper som innovasjon, mediestøtte og kompetanse.

Per Brikt Olsen minner om at Fagpressen også var aktiv i budsjetthøringen i Familie- og kulturkomiteen siste uke. Senere denne uken blir det en videre dialog med statssekretærene i de to departementene som arbeider med mediepolitikk.

– Vi arbeider intensivt med både Finans- og Kulturdepartementet nå, for å få forankret mva-fritaket i en god forskrift så snart som mulig, sier Olsen.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Les også:
  • Landsmøtet i Finansforbundet har med stort flertall vedtatt at medlemsmagasinet Finansfokus fortsatt skal redigeres i tråd med Redaktørplakaten.

  • Styrelederne i Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes landsforening skrev fredag under den nyreviderte Redaktørplakaten på NRs høstmøte i Tromsø.

  • Finansforbundets styre foreslår at Finansfokus ikke lenger skal redigeres etter Redaktørplakaten, men skal bli et talerør for forbundsledelsen. Dersom forslaget får to tredels flertall på landsmøtet i november, blir magasinet utmeldt av Fagpressen fra 2021. Av Tellef Øgrim