Medieansvarsloven til debatt før framleggelsen i statsråd

Medieansvarsloven til debatt før framleggelsen i statsråd

Fra morgendebatten arrangert av Medier24 fredag, rett før Trine Skei Grande skulle i statsråd og framlegge medieansvarsloven. Fra venstre kulturministeren, generalsekretær i NR Arne Jensen, NJ-leder Hege Iren Frantzen, MBL-direktør Randi Øgrey og direktør for Medietilsynet Mari Velsand. Helt til høyre debattleder Erik Waatland - redaktør i Medier24. (Foto: BN).

Del: 

Fredag morgen lettet kulturministeren på sløret rundt lovforslaget for nysgjerrige oppmøtte på et arrangement i regi av Medier24. Hun stilte til debatt om lovforslaget som hun senere på formiddagen legger fram i statsråd på Slottet.

– Denne loven er et forsøk på «skille mellom skitt og kanel», som uttrykket er i min familie. Min utfordring til mediene er at det hele tiden skal bli større forskjell på skitt og kanel. Det er nå de redaktørstyrte mediene virkelig skal løfte sine idealer, sa Skei Grande til en sal full av journalister, redaktører og folk fra hennes eget departement.

Flere av de inviterte debattantene understreket at en medieansvarslov har vært etterlengtet i mange år. De fleste ga også gode tilbakemeldinger om det de hadde rukket å lese av lovforslaget.

– Dette er en stor dag for oss i mediene, men først og fremst for publikum. Først har vi fått friheten til å utforme det som skal være i mediene, og nå blir det tydelig for publikum hva slags ansvar vi har, sa NJs leder Hege Iren Frantzen. 

– Vi er glade for at loven blir teknologinøytral, sa Randi Øgrey i MBL, mens Arne Jensen i NR var tydelig på at han er glad for å få med sivilretten inn i redaktøransvaret.

– Vi får nå med sivilretten – altså erstatningsretten – inn i det objektive redaktøransvaret, sa han fra scenen.

Han understreket samtidig at han er spent på å se de konkrete formuleringene i lovteksten, som han ikke får, før loven har vært lagt fram for Kongen i statsråd. 

Dette er de punktene Skei Grande kunne skissere opp allerede før loven fremmes i statsråd, i all hovedsak i tråd med forslaget som ble sendt på høring:

  • Den nye loven skal være teknologinøytral.
  • Alle medier som omfattes av loven, skal ha en redaktør. Det skal opplyses om hvem redaktøren er og hvordan man kommer i kontakt med redaktøren.
  • Det strafferettslige redaktøransvaret opprettholdes.
  • Det foreslås også regler om erstatningsrettslig redaktøransvar. Hensikten er å befeste lovverket som finnes i dag.
  • Redaktøren får et visst ansvar for brukernes ytringer i medienes egne kommentarfelt. En regel foreslås som innebærer at redaktørene kan fri seg for ansvar hvis de reagerer raskt når de har fått kjennskap til ulovlig innhold i brukerpublisert innhold.
  • Brukerinnhold skal skilles klart fra redaksjonelt innhold.
  • Det skal legges til rette for varsling om ulovlig innhold.

Les mer på Journalisten og Medier24.

For medlemmer

Her kan medlemmer i fagpressen logge inn og få tilgang til alle rammeavtalene våre.

 

Søk kompetansestøtte

(Foto: NTB Scanpix).

Søk penger til å realisere økt kompetanse gjennom kurs eller egne prosjekter, innen fristen onsdag 5. februar. 

Les også: