Mange gode innslag på Fagpressedagen

Mange gode innslag på Fagpressedagen

Redaktør og utgiver, Tove Lie og Curt Rice, utvekslet erfaringer, frustrasjoner og ambisjoner for Khrono på Fagpressedagen 2016. (Foto: Siv M. Bjelland).

Del: 

Deltakerne på Fagpressedagen 2016 fikk et program preget av optimisme, og som så ut til å engasjere bredt. Alt fra oppskrift på å skape evergreens av godt innhold, til ferske opplags- og lesertall, bekrefter at det jevnt over går bedre i fagmediene enn i medielandskapet ellers.

Ett av høydepunktene var da utgiver og HiOA-rektor Curt Rice og redaktør Tove Lie i Khrono delte erfaringer fra hvert sitt ståsted. Den kritiske og uavhengige nettavisen utfordrer mange sider av akademisk tradisjon og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Rice er en uvanlig åpenhjertig utgiver som også uttrykte stor stolthet over Khrono. – Jeg vil at de skal lykkes! understreket han.

Tidligere i programmet formidlet Dominik Grau fra den store fagmedieutgiveren Ebner Group i Tyskland, deres oppskrift på å gi langt liv til godt innhold. Hans foredrag fikk entusiastisk mottakelse. Det ble også supplert av fire redaktører fra Fagpressen, som fortalte hvordan de på ulike måter prøver å skape sine egne "evergreens".

Einar Ryvarden, digitalsjef i Tidsskrift for Den norske legeforening, innledet om mulighetene for nye digitale inntekter, og her ble det også delt erfaringer, fra dem som er helt i startgropa med digitale abonnement, og fra dem som har holdt på en stund og gjør god butikk.
– Vi er opptatt av å snakke opp kvaliteten på journalistikken vår, og å ta skikkelig betalt for den, sa redaktør Ole Petter Pedersen fra Kommunal Rapport.

Hvor står fagbladet og fagmediet om ti år? Tre svært ulike svar ble gitt på dette spørsmålet, av redaktørene Hege Breen Bakken, Ivar Kvistum og Barth Tholens.

– Vi fikk mange gode tilbakemeldinger i løpet av konferansen. Nå sender vi ut en kort evaluering og håper å få mange svar – også med tips om hva vi bør forandre til neste års arrangement, sier adm. direktør Elin Floberghagen.

Les hva andre skriver om Fagpressedagen 2016:

Medier24

Kampanje

Journalisten

Journalisten har også intervjuet den ferske Fagbladet-redaktøren om hvordan hun ser for seg å utvikle bladet.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Dagens Medisin har i 25 år gitt bort innholdet i avisen gratis. Papiravisen har blitt distribuert gratis og det digitale innholdet har vært åpent tilgjengelig og gratis. For ett år siden endret de dette og startet med å plusse innholdet. Det ble et markert veiskille for Dagens Medisin.

  • Logopeder arbeider med personer i alle aldersgrupper som har språk-, tale-, kommunikasjons- og svelgevansker. Fagbladet deres, Norsk tidsskrift for logopedi, ble i Fagpressens siste styremøte før sommeren tatt opp som medlem.

  • På årsmøtet i begynnelsen av mai bestemte FRF at de ville finne måter å være et tydeligere forum for redaktørene i Fagpressen. Nå lanserer redaktørforumet sin "Slik gjør vi det"-plakat.