LO og NHO også kritiske til innretning av digitalt mva-fritak

LO og NHO også kritiske til innretning av digitalt mva-fritak

NHO har også levert en høringsuttalelse som er svært kritisk til forslaget om å knytte digitalt mva-fritak til papirutgaver for fagmedier. (Skjermdump fra Medier24).

Del: 

En stor andel av høringsinstansene er glade for forslaget, men skeptiske til innretningen av fritaket, blant annet kravet om «dokumentfiler med tekst og stillbilder», oppsummerer Medier24 i en bred omtale av høringen som ble avsluttet sist fredag.

 

NHO skriver i sitt innspill at det er uheldig å legge føringer for hvordan mediebedrifter skal jobbe med digitalisering:

«Når merverdiavgiftsfritaket for elektroniske tidsskrifter knyttes til en trykt utgave, binder det mediebedrifter til å utgi papirversjoner av tidsskriftene for å oppnå merverdiavgiftsfritak. Det må tas høyde for at den generelle tendensen i samfunnet, også for mediebedriftene, er at man går bort fra papir. Det er derfor uheldig hvis det nye merverdiavgiftsfritaket skal legge føringer for hvordan mediebedriftene skal digitalisere produktene sine», skriver NHO.

Les mer om denne saken i Medier24.

Les også: