Lektorbladet er nytt medlem i Fagpressen

Lektorbladet er nytt medlem i Fagpressen

Del: 

– Jeg er redaktør i en "enmannsredaksjon», og et medlemskap i Fagpressen vil åpne for en etterlengtet tilgang til et faglig fellesskap som jeg ikke har hatt tidligere, sier redaktør Inger Johanne Rein i Lektorbladet.

På Fagpressens styremøte i september, ble Lektorbladets søknad om medlemskap godkjent. Lektorbladet er medlemsbladet til Norsk Lektorlag, og er tidsskriftet for fag, kultur og utdanning. Fagbladet sendes ut til Lektorlagets 8400 medlemmer seks ganger i året, hvorav de fleste jobber i videregående skole og i ungdomsskolen.

– Vi skal gi aktuell og allsidig informasjon om lektorenes ulike interessefelter, og den primære målgruppen er lektorene som jobber i skolen. Men innholdet skal også oppleves relevant for skolepolitikere og andre aktører innenfor skole- og utdanningsfeltet, forklarer redaktøren.

På 25 år har Norsk Lektorlag vokst fra 200 til 8400 medlemmer. De første årene var det viktig å styre informasjonen som gikk ut gjennom å ha kontroll på medlemsbladet.

– Nå er Norsk Lektorlag en godt etablert, mellomstor organisasjon, og landsmøtet besluttet derfor at tiden nå er moden for å selvstendiggjøre medlemsbladet, sier Inger Johanne Rein.

– Og et medlemskap i Fagpressen, med et medlemsblad som er redaksjonelt uavhengig, er et naturlig skritt som en del av vokseprosessen til organisasjonen, avslutter redaktøren.

Les også: