Lektorbladet er nytt medlem i Fagpressen

Lektorbladet er nytt medlem i Fagpressen

Del: 

– Jeg er redaktør i en "enmannsredaksjon», og et medlemskap i Fagpressen vil åpne for en etterlengtet tilgang til et faglig fellesskap som jeg ikke har hatt tidligere, sier redaktør Inger Johanne Rein i Lektorbladet.

På Fagpressens styremøte i september, ble Lektorbladets søknad om medlemskap godkjent. Lektorbladet er medlemsbladet til Norsk Lektorlag, og er tidsskriftet for fag, kultur og utdanning. Fagbladet sendes ut til Lektorlagets 8400 medlemmer seks ganger i året, hvorav de fleste jobber i videregående skole og i ungdomsskolen.

– Vi skal gi aktuell og allsidig informasjon om lektorenes ulike interessefelter, og den primære målgruppen er lektorene som jobber i skolen. Men innholdet skal også oppleves relevant for skolepolitikere og andre aktører innenfor skole- og utdanningsfeltet, forklarer redaktøren.

På 25 år har Norsk Lektorlag vokst fra 200 til 8400 medlemmer. De første årene var det viktig å styre informasjonen som gikk ut gjennom å ha kontroll på medlemsbladet.

– Nå er Norsk Lektorlag en godt etablert, mellomstor organisasjon, og landsmøtet besluttet derfor at tiden nå er moden for å selvstendiggjøre medlemsbladet, sier Inger Johanne Rein.

– Og et medlemskap i Fagpressen, med et medlemsblad som er redaksjonelt uavhengig, er et naturlig skritt som en del av vokseprosessen til organisasjonen, avslutter redaktøren.

Annonsekampanje 2023


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen

Last ned annonsene her

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Les også: