LederNytt er nytt medlem i Fagpressen

LederNytt er nytt medlem i Fagpressen

Redaktør Imran Jamil Naik i LederNytt. Foto: Ingar Næss.

Del: 

– Målsetningen til LederNytt er å gi kunnskap, inspirasjon og læring til ledere i næringslivet, sier redaktør Imran Jamil Naik.

LederNytt ble tatt opp som medlem på Fagpressens siste styremøte i 2021 og utgiver er Bull Media Consulting AS.

– Vi har fokus på ulike utfordringer og problemstillinger en leder møter i sin hverdag og lesernes ønsker om å lære mer innen ulike temaer er noe vi forsøker å etterstrebe, forklarer redaktøren.

Fagbladet henvender seg til toppledere, avdelingsledere, HR og mellomledere. Også de som ønsker å lære mer om ledelse er i målgruppen. 

LederNytt kommer ut seks ganger pr år og er et abonnementsblad.

– Lesertall på nett og opplagskontroll er viktig for oss. Fagpressen er et kvalitetsstempel. For å styrke arbeidet vårt i enda større grad, både internt og eksternt, var det et naturlig valg for oss å bli medlem, avslutter redaktør Naik.

Les også: