Løken Stavrum leder Ytringsfrihetskommisjonen

Løken Stavrum leder Ytringsfrihetskommisjonen

Kjersti Løken Stavrum skal lede den nye ytringsfrihetskommisjonen som ble presentert av kulturminister Abid Raja fredag 14. februar. (Foto: BN).

Del: 

Kjersti Løken Stavrum, adm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier, er oppnevnt som leder av ytringsfrihetskommisjonen som skal levere sin innstilling innen utløpet av neste år.

Med seg får Kjersti Løken Stavrum et utvalg med 17 medlemmer, fra ulike samfunnssektorer. Her er oversikten over medlemmene. Kommisjonen får også et eget sekretariat.

Familie- og kulturdepartementet mener at det nå er behov for en ny gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge. Både den enkeltes rolle og ytringsmuligheter og det offentlige rom generelt har gjennomgått grunnleggende endringer siden den forrige Ytringsfrihetskommisjonens rapport ble lagt fram i 1999. Her kan du se hele mandatet for kommisjonen.

Les også: