Kulturpolitikerne på pressefrokost

Kulturpolitikerne på pressefrokost

Fagpressens Per Brikt Olsen og Berit Nyman overrekker et eksemplar av jubileumsantologien "Fagpressen 125 år" til komitéleder Grunde Almeland fra Venstre, i frokostmøtet med Familie- og kulturkomiteen onsdag. (Foto: Ina Lindahl Nyrud).

Del: 

Et stort flertall av medlemmene i Stortingets Familie- og kulturkomité stilte til tidligfrokost i Pressens hus onsdag morgen, etter invitasjon fra medieorganisasjonene. De fikk servert rundstykker og mediepolitiske innspill i skjønn forening.

Medieorganisasjonene hadde lagt opp til dette møtet fordi Stortinget torsdag skal ha høstens mediepolitiske debatt, etter at kultur- og medieminister Lubna Jaffery holdt sin redegjørelse om mediepolitikk og ytringsfrihet tirsdag.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sa i sin innledning på møtet at "vi er enige i alt det statsråden sa – rent overordnet. Alle poengterer at det redaktørstyrte mediemangfoldet er noe av det viktigste vi har i det norske demokratiet. Men det mangler mer konkrete innretninger og tiltak på flere sentrale punkter", sa Floberghagen.

Både hun og alle de andre medielederne leverte så konkrete utfordringer til politikerne, og fikk noen tilbake.

Familie- og kulturkomiteen var nesten fulltallig til frokost med medieorganisasjonene i Pressens hus onsdag morgen. Her er SVs Kathy Lie i gang med et resonnement, til høyre for henne ved bordenden sitter Åslaug Sem-Jacobsen og rådgiver Øyvind L. Christiansen fra Sp. (Foto: Reidun Kjelling Nybø).

Fagpressens Per Brikt Olsen minnet om at organisasjonen er en stor og viktig pressegruppe – som opplever seg satt på vent hver gang det handler om tilgang til de samme rammevilkår som øvrige redaktørstyrte medier.

– Vi opplever å bli stemoderlig behandlet i mediepolitikken. Eksempler på dette er at vi kom fem år etter med digital nullmoms. Og selv om åpningen for fagmedier i innovasjons -og utviklingsstøtteordningen er forskriftsvedtatt, så er vi i praksis likevel ikke del av ordningen. Pressestøtten er endret og den har fått en ny kategori, "nasjonale nisjer". Men - nisjeutgavene våre er likevel ikke omfattet av ordningen, sa Per Brikt Olsen før han delte ut et eksemplar av Fagpressens jubileumsbok til samtlige av gjestene.

– Hvordan tolker du reaksjonene som kom fra komitéens medlemmer i dagens møte?

– Jeg opplever at flere ser klarere at fagmediene gjør et viktig journalistisk arbeid – både i hvert sitt område, og i samarbeid med breddemediene. I det siste har dette blitt uttrykt av flere i komiteen – i dagens møte var det representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som uttrykte klarest at de vil hjelpe oss med å komme i bedre posisjon i ordningen for innovasjons- og utviklingsstøtte, sier Per Brikt Olsen.

Fagpressekatalogen

fagpressekatalogen.no

Her er oversikt over alle medlemmene i Fagpressen.
Med informasjon om mediet, kontaktpersoner, opplag, utgivelser, priser, osv.

Annonsekampanje 2024


Her finner du den siste kampanjen til Fagpressen. Hent annonsene her!
Les også:
  • Dagens Medisin har i 25 år gitt bort innholdet i avisen gratis. Papiravisen har blitt distribuert gratis og det digitale innholdet har vært åpent tilgjengelig og gratis. For ett år siden endret de dette og startet med å plusse innholdet. Det ble et markert veiskille for Dagens Medisin.

  • Logopeder arbeider med personer i alle aldersgrupper som har språk-, tale-, kommunikasjons- og svelgevansker. Fagbladet deres, Norsk tidsskrift for logopedi, ble i Fagpressens siste styremøte før sommeren tatt opp som medlem.

  • På årsmøtet i begynnelsen av mai bestemte FRF at de ville finne måter å være et tydeligere forum for redaktørene i Fagpressen. Nå lanserer redaktørforumet sin "Slik gjør vi det"-plakat.