Korona i Fagpressen – uke 2: Økt frykt og flere vurderer digital betaling

Korona i Fagpressen – uke 2: Økt frykt og flere vurderer digital betaling

Fagpressen er med når mediebransjen får møte med kulturminister Abid Raja fredag. (Foto: Stortinget).

Del: 

Ukens undersøkelse viser flere som frykter både tapte annonseinntekter og permitteringer. Fagpressen ble tirsdag kontaktet av Kulturdepartementet og spilte inn tall som viser kraftige bortfall av inntekter hos mange av medlemmene.

– Vi gjorde en kartlegging i løpet av dagen, og sammenliknet med IRM-statistikken fra første halvår 2019. Vi kunne dermed kvantifisere et estimert annonsetap i månedene mars til mai i år på omlag 50 prosent for trykte utgaver og hele 90 prosent for de digitale, sier adm. direktør Per Brikt Olsen.

– Samtidig vet vi at årsomsetningen i fjor var 489 millioner, fordelt med 140 millioner kroner digitalt og 350 millioner kroner på papir. Det gir et perspektiv på inntektstapet.

– Det som er viktig å understreke nå, er at vi har behov for kompensasjon fra myndighetene for annonsesvikten. I den sammenheng er vi glade for at myndighetene nå "ser" Fagpressen og at vi vet at vi når fram med våre estimater og tall. Nå er vi spent på hvordan myndighetene forholder seg til dette når de på fredag kommer med ytterligere tiltak, understreker Olsen.

Han kommenterer denne ukens undersøkelse blant redaktørene i Fagpressen slik:

– Det er en tydelig endring at så mange som 23 prosent har svart "ja" på vårt nye spørsmål 6 i undersøkelsen: "Gitt at det digitale mva- fritaket blir faset inn for fagmediene i løpet av kort tid: Er det nå mer aktuelt for ditt medium å innføre betaling for digitalt innhold før sommerferien?"

– Vi mener at det er viktig å følge med på akkurat dette temaet. Det er et av våre viktigste tema i den tette dialogen med myndighetene, hvor raskt det er mulig å få på plass det nye digitale mva-regimet, sier adm. direktør Per Brikt Olsen. Han minner om at de ansatte i Fagpressen er tilgjengelige på telefon og epost og fortsetter med daglige digitale møter.

Denne ukens undersøkelse viser ellers at:

  • Drøyt 14% har planer om å endre utgivelsesplanen for de trykte utgavene
  • 50% forventer nå kraftig reduksjon i annonseinntektene
  • 10% har sendt ut varsel om permittering, og 19% tror det kan bli aktuelt å permittere folk på lengre sikt

Fagpressen sender ut en ny undersøkelse hver mandag morgen, så lenge korona-situasjonen varer. Det gjør for å vite mest mulig om hvordan medlemmene har det, og vi oppfordrer derfor alle til å svare!

Les også: