Kontekst.no – nytt medium for alle kulturarbeidere

Kontekst.no – nytt medium for alle kulturarbeidere

Redaktør Brand Barstein i det nylanserte kulturtidsskriftet kontekst.no vil favne hele kulturlivet. (Foto: Sofus Greni).

Del: 

Kontekst.no ble lansert torsdag i forrige uke. Mediet er et brudd med det som tidligere har vært et musikkpreget, trykt blad for medlemmene av Creo. Kontekst.no henvender seg til alle som direkte eller indirekte har sitt virke innen kreative yrker, og andre interesserte.

– I en sunn, kreativ sektor må man ivareta kunstnernes mulighet til å leve av det de gjør. De skal stå mest mulig fritt til å utfolde seg kreativt. Det er forståelig at kreative aktører ønsker å forholde seg minimalt til et byråkrati som kan fremstå uoversiktlig – noe selv kulturministeren er enig i, uttalte redaktør Brand Barstein ved lanseringen.

Kontekst vil gi innsikt og kunnskap som gjør det enklere å forstå hva som skjer i kulturen, både for kunstnere og andre. Tidsskriftet henvender seg til alle som direkte eller indirekte har sitt virke innen kreative yrker – og andre interesserte.

– Vi skal sette kulturlivet i sammenheng, sier Barstein.

Kontekst.no vil dekke områder som kulturpolitikk, utdanning, musikk, dans, scenekunst, sceneteknikk og spill, og vi vil se på både nasjonale og internasjonale trender.

Les også: