Kjartan + Pernille = Fagpressens felles personvernressurs

Kjartan + Pernille = Fagpressens felles personvernressurs

Kjartan Tyvand er Fagpressens felles personvernspesialist, og rådfører seg med advokat Pernille Gjerd Lia i advokatfirmaet Wiersholm. Som medlem i Fagpressen, kan du henvende deg til Kjartan om spørsmåI knyttet til GDPR, og få svar. (Foto: Magne Klann).

Del: 

Fagpressens felles personvernressurs for medlemmene er i gang. Rådgivningsordningen er bemannet med IT-sjef Kjartan Tyvand i førstelinjen. Han rådfører seg med Wiersholms advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia som jurdisk ekspert.

Kjartan Tyvand er om kort tid uteksaminert og GDPR-sertifisert fra BI, og kommer til å kunne svare på mange av henvendelsene selv. I tilfeller der det trengs mer juridisk avklaring, jobber han sammen med advokatfullmektig Pernille Gjerd Lia – som har spesialisert seg på nettopp personvernlovgivning og de nye GDPR-lovene.

clip_image002.png

Pernille Gjerd Lia utgjør den juridiske ekspertisen i Fagpressens felles personvernombudsordning. (Foto: Wiersholm).

Gjerd Lia (bildet) har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og jobber i en spesialistgruppe i advokatfirmaet Wiersholm. Denne gruppen er et av landets sterkeste miljøer på alle deler av de nye personvernreglene som blir innført i Norge 1. juli i år.
Ifølge disse lovene må alle virksomheter som håndterer personopplysninger oppfylle en del nye krav, hvorav ett er å ha et personvernombud. Loven åpner imidlertid for ordninger med felles ombud.

Meld deg inn i Fagpressens felles personvernressurs/-rådgivningssordning

– Vår ordning med felles personvernressurs er alt i gang, med omlag 30 av medlemmene foreløpig. Vi håper at mange flere vil benytte seg av dette medlemstilbudet.  Alle som holder på med å skrive personverndokumentasjon, kan velge å legge inn Kjartan som personvernressurs! understreker adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen.

Finansieringsdugnad

Fagpressen gikk tidligere i år ut og inviterte medlemmene til å melde seg inn i ordningen med felles personvernressurs. En del medlemmer ser for seg å bruke ressursen relativt mye, og betaler en høyere sum enn de som ser for seg timebetaling. Finansieringen av ordningen hviler blant annet på at det er inngått noen avtaler på høyere bruksnivå. Resten av kostnadene kommer fra Fagpressens budsjett.
Adm. direktør Per Brikt Olsen i Fagpressen sier at han regner med at flere etter hvert vil finne det tjenlig å abonnere på ordningen på et høyere nivå.
– Det er definitivt plass til flere her, sier han.

Personvernressursen har disse hovedoppgavene:

  • ha oversikt over virksomhetens handlinger i forbindelse med bruk av personopplysninger
  • bistå ledelsen i virksomheten i forbindelse med etablering av systemer for internkontroll
  • bistå personer som er registrert hos virksomheten (abonnenter/kunder/borgere) 
  • besvare spørsmål om personvern internt i virksomheten
  • være rådgiver for den ansvarlige for behandlingen av personopplysningene
  • peke på brudd på personopplysningsloven overfor ledelsen
  • være kontaktperson ved henvendelser fra Datatilsynet
  • holde seg orientert om utviklingen innen personvern
Les også: