Kan søke seg til førstegangstjeneste i redaksjonen neste år

Kan søke seg til førstegangstjeneste i redaksjonen neste år

Forsvarets forum gjeninnfører vernepliktige journalister i redaksjonen. (Foto: Werner Juvik, Forsvarets forum).

Del: 

Fra 2022 blir det igjen mulig å søke seg til førstegangstjeneste som journalist i Forsvarets forum.
– Dette er en milepæl, ikke bare for Forsvarets forum, men for Forsvaret og hele medie-Norge! sier sjefredaktør Stian Eisenträger i en pressemelding mandag.

En lang rekke profilerte mediefolk har startet karrieren sin som vernepliktig journalist i Forsvarets forum. 18 år etter at ordningen ble avviklet, blir det igjen mulig å avtjene førstegangstjenesten i Forsvarets eget fagmedium.

– Med den kompetansen de vernepliktige journalistene bygger seg opp i løpet av førstegangstjenesten, vil de senere kunne tilføre norske redaksjoner ettertraktet og nødvendig kompetanse om Forsvaret, samt om forsvars- og sikkerhetspolitikk. Dette er vinn-vinn for både Forsvaret og landets redaksjoner, sier sjefen for Forsvarets fellestjenester, brigader Arne Opperud. Han er utgiver av Forsvarets forum på vegne av forsvarssjefen. Han sier det er av stor verdi for Forsvaret å ha unge, dyktige talenter inne til førstegangstjeneste som vernepliktige journalister. Han er utgiver av Forsvarets forum på vegne av forsvarssjefen.

Utgiver og redaktør er altså helt enige om at det er en verdifull ordning at redaksjonen tar i mot motiverte soldater i redaksjonen.

Selv var Eisenträger en av de siste vernepliktige journalistene som dimitterte fra Forsvarets forum i 2004. Fra 1945 og fram til da, hadde rundt 300 unge menn avtjent verneplikten som journalister og fotografer i Forsvarets forum, og forløperen Mannskapsavisa. For mange av dem var førstegangstjenesten som vernepliktig journalist et springbrett for deres videre karriere.

– Forskjellen fra den gang, er at nå har vi fått allmenn verneplikt i Norge. Det betyr at også kvinnelige talenter nå får en unik mulighet til å kickstarte journalistkarrieren med et års praksis i landets mest spennende fagmedium, sier redaktøren.

Her kan du klikke deg inn på stillingsannonsen.

Les også: